Kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm:

Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao

Theo mof.gov.vn

Sáng 12/10, tại phiên họp thứ 41, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2015, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2016.

Quang cảnh buổi họp. (Ảnh TTXVN)
Quang cảnh buổi họp. (Ảnh TTXVN)

Dự kiến đạt và vượt kế hoạch 13/14 chỉ tiêu

Báo cáo dự thảo về tình hình kinh tế- xã hội năm 2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong số 14 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đề ra cho kế hoạch năm 2015 tại Nghị quyết Quốc hội, dự kiến có 13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, chỉ có 1 chỉ tiêu không đạt kế hoạch là tỷ lệ che phủ rừng, chủ yếu do việc kiểm kê đánh giá lại điều kiện thực tế về quỹ đất còn lại có thể trồng rừng và diện tích rừng, một phần đất rừng bị chuyển đổi sang các mục đích khác.... Nếu tỉnh riêng về chỉ tiêu trồng rừng trong 9 tháng đầu năm đạt 172 nghìn ha, tăng tới 4,2% so với cùng kỳ năm trước; diện tích rừng bị thiệt hại cũng giảm 53,9% so với cùng kỳ.

Về thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nền kinh tế nưóc ta phục hồi rõ nét và đạt tốc độ tăng trưởng cao so với kế hoạch đề ra và cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước: tốc độ tăng GDP 9 tháng đầu năm đạt 6,5%, là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ 4 năm trước (cùng kỳ năm 2011: 6,03%; 2012: 5,1%; 2013: 5,14%; 2014: 5,53%); trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước tăng 2,08% (cùng kỳ năm 2014: 2,94%); khu vực công nghiệp và xây dựng ước tăng 9,57% (cùng kỳ năm 2014: 5,75%); dịch vụ ước tăng 6,17% (cùng kỳ năm 2014: 5,94%).

Báo cáo cũng phân tích rõ động lực tăng trưởng chủ yếu của năm 2015 chủ yếu do: Sự phục hồi và tăng trưởng cao của sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo; sự tăng nhanh của sản xuất và xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhờ đầu tư lớn, khả năng cạnh tranh cao và không bị ảnh hưởng của việc giảm giá xuất khẩu nông sản do ít đầu tư vào khu vực này. Ngoài ra, do tiêu dùng trong nước, sức mua và tổng cầu được cải thiện nhờ lòng tin vào ổn định kinh tê vĩ mô, phục hồi tăng trưởng kinh tế và lạm phát thấp; và do những tác động bước đầu của việc triển khai thực hiện các luật mới được Quốc hội thông qua có liên quan đến cải thiện môi trường kinh doanh, như Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư sửa đổi; các hiệp định FTA được ký kết và việc triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh theo Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ.

Tín hiệu vui khi xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng, tỷ lệ nhập siêu ở mức cho phép: tổng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu năm ước đạt 120,7 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2014; tổng kim ngạch nhập khẩu 9 tháng đầu năm ước đạt 124,6 tỷ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2014. Nhập siêu 9 tháng đầu năm khoảng 3,9 tỷ USD, bằng 3,2% tổng kim ngạch xuất khẩu (trong giới hạn Quốc hội cho phép dưới 5%).

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 0,4% so với tháng 12/2014; bình quân 9 tháng tăng 0,74% so với cùng kỳ.

Theo nhận định của Bộ này, chỉ số giá tiêu dùng 9 tháng đầu năm tăng thấp, nhưng không có biểu hiện giảm phát. Tiêu dùng trong nước, sức mua và tổng cầu đã tăng khá mạnh: tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (đã loại trừ yếu tố giá) tăng 9,1%, cao hơn nhiều so với các năm trước.

Thu NSNN đạt khá cao, nhất là thu nội địa. Tổng thu NSNN 9 tháng đầu năm ước đạt 683 nghìn tỷ đồng, bằng 75% dự toán năm, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2014; tổng chi NSNN ước đạt 823,97 nghìn tỷ đồng, bằng 71,8% dự toán.

Về đầu tư phát triển, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng đàu năm ước thực hiện đạt 909,5 nghìn tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 9 tháng ước đạt 9,65 tỷ USD, tăng 8,4% so vơi cùng kỳ năm trước (cùng kỳ tăng 3,2%), vốn ODA và vay ưu đãi giải ngân 9 tháng ước đạt 3.300 triệu USD.

Về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước (DNNN), theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa DNNN bị chậm. Trong 8 tháng đầu năm mới cổ phần hóa được 95/289 doanh nghiệp nhà nước theo kế hoạch cổ phần hóa năm 2015, đạt 32,8% kế hoạch, về thoái vốn ngoài ngành, trong 8 tháng đầu năm đã thoái vốn được khoảng 8,39 nghìn tỷ đồng, thu về khoảng 12,38 nghìn tỷ đồng, bằng 1,48 lần giá trị sổ sách.

12 nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm

Để phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã kiến nghị 12 nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm. Theo đó, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia; của doanh nghiệp và từng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ; Tiếp tục điều hành các công cụ chính sách tiền tệ linh hoạt để ổn định tỷ giá và mặt bằng lãi suất ở mức hợp lý. Tích cực triển khai các giải pháp thúc đẩy mở rộng tín dụng, nhất là các lĩnh vực ưu tiên. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra nợ xấu, thực hiện các biện pháp để đưa tỷ lệ nợ xấu xuống dưới mức 3% theo mục tiêu đề ra vào cuối năm nay.

Đối với công tác thu ngân sách, từ nay đến cuối năm tiếp tục tăng cường các giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, bảo đảm thu đúng, thu đủ; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả; chủ động triển khai các giải pháp cân đối thu chi ngân sách nhà nước phù hợp với tình hình thực tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp tại Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước năm 2015. Tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh, chống gian lận thương mại trong tình hình mới. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan. Thực hiện các giải pháp điều hành thị trường chứng khoán phát triển ổn định, lành mạnh.

Bên cạnh đó, từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục đẩy mạnh huy động các nguồn vốn đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Rà soát tiến độ triển khai chương trình, dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Kịp thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển, nhất là các chương trình, dự án ODA và các dự án quan trọng, cấp bách. Rà soát quy trình, đánh giá hiệu quả các dự án hạ tầng giao thông đường bộ đầu tư theo hình thức (BOT), bảo đảm triển khai đúng quy định pháp luật, phát huy hiệu quả.

Sáng 12-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã nghe Báo cáo kết quả thực hiện NSNN năm 2015, dự toán NSNN và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2016, Đề án phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế đến năm 2020 do Bộ Tài chính trình.