Kinh tế tập thể góp phần hoàn thành tiêu chí 13 trong xây dựng nông thôn mới

Theo Bạch Vân/Báo Phú Yên

Tổ chức sản xuất hoạt động hiệu quả đồng nghĩa với việc tăng khả năng tiêu thụ nông sản và thay đổi đời sống kinh tế hộ gia đình. Chính vì vậy, trên địa bàn tỉnh Phú Yên, thời gian qua, việc hoàn thành tiêu chí 13 trong xây dựng nông thôn mới (NTM) được quan tâm.

Sản phẩm của các HTX có mặt trên thị trường đã giúp các địa phương hoàn thành tiêu chí 13 nâng cao. Ảnh: CTV
Sản phẩm của các HTX có mặt trên thị trường đã giúp các địa phương hoàn thành tiêu chí 13 nâng cao. Ảnh: CTV

Hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012

Theo Liên minh Hợp tác xã ( HTX) tỉnh Phú Yên, đến năm 2017, toàn tỉnh có 100% HTX chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Đây là chỉ tiêu đầu tiên đánh giá hoàn thành tiêu chí 13 trong xây dựng NTM. Từ đây, nhiều HTX đã kiện toàn hoạt động, nhiều năm liền vươn lên làm ăn có lãi và trở thành “bà đỡ” cho phát triển kinh tế hộ.

Ông Phùng Minh Tuấn - Giám đốc HTX Nông nghiệp kinh doanh dịch vụ Hòa Mỹ Tây (huyện Tây Hòa), cho biết: Tổng doanh thu của HTX tăng từ hơn 4,8 tỷ đồng lên gần 9,4 tỷ đồng sau 10 năm nâng cao chất lượng hoạt động. Thu nhập bình quân của người lao động trong HTX cũng nhờ thế tăng lên từ 26 triệu đồng lên 46,5 triệu đồng/người/năm. Từ đây giúp địa phương hoàn thành các tiêu chí để hướng tới đạt xã NTM nâng cao vào cuối năm nay.

Còn theo ông Phan Văn Thuận - Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Hòa Quang Nam (huyện Phú Hòa), mặc dù gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh dịch vụ do dịch COVID-19 nhưng lợi nhuận tại HTX vẫn tăng từ 582 triệu đồng lên 654 triệu đồng. HTX đóng góp vào ngân sách nhà nước qua thuế tăng từ 158,4 triệu đồng lên 289 triệu đồng. Hoàn thành tốt tiêu chí 13, đơn vị góp phần đưa xã Hòa Quang Nam về đích xã NTM nâng cao.

Ông Nguyễn Đức Thắng - Chi cục trưởng Chi cục PTNT (Sở NN&PTNT), cho biết: Để nâng cao hoạt động cho các HTX, đơn vị tham mưu thực hiện đề án Phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả, trong đó chú trọng xây dựng các HTX nông nghiệp kiểu mới gắn với tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị.

Đến nay, toàn tỉnh Phú Yên có 34 HTX sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị, trong đó 10 sản phẩm gồm muối sạch, rượu tằm, bánh/nước khóm ép, hạt sen, bánh tráng gạo, gạo chất lượng cao, lúa giống, lúa thương phẩm, dầu đậu phộng, rau củ quả của gần 30 HTX thực hiện hiệu quả giá trị kinh tế gia tăng.

Tích cực tham gia chuỗi giá trị

Cũng theo Liên minh HTX tỉnh, để đạt xã NTM nâng cao phải đạt chỉ tiêu là xã có chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo an toàn thực phẩm. Các HTX chính là những đơn vị nòng cốt tại địa phương thực hiện xây dựng, quản lý và vận hành chuỗi giá trị này. Các chuỗi giá trị tạo ra các sản phẩm thương mại không chỉ khẳng định vị thế của HTX trên thị trường mà còn giúp địa phương tạo việc làm, nâng cao thu nhập, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Lê Xuân Ngọ - Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An, cho biết: Tại địa phương, một số HTX đã xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị nông sản bền vững giúp tạo ra sản phẩm cung cấp cho thị trường, đồng thời tạo việc làm ổn định cho thành viên và người lao động. Điển hình có HTX Nông nghiệp An Nghiệp với 2 mô hình là sản xuất lúa giống và gạo chất lượng cao.

Ở huyện Tây Hòa, các chuỗi giá trị trên các sản phẩm như lúa giống, rau sạch, trồng dâu nuôi tằm - sản xuất rượu tằm… do HTX làm chủ đã giúp địa phương thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng NTM, phát triển kinh tế.

Theo UBND huyện Tây Hòa, đóng góp của khu vực kinh tế tập thể vào tổng giá trị sản xuất của huyện đạt khoảng 1,12%. Thông qua các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm và các mô hình về khuyến nông, khuyến ngư…, các HTX có tác động tích cực đến phát triển kinh tế hộ thành viên cũng như chuyển giao kiến thức và ứng dụng KH-CN cho nông dân. 

Ông Lê Thanh Lam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Phú Yên: Thời gian qua, sự tham gia tích cực của các HTX, thành phần nòng cốt của kinh tế tập thể trong xây dựng NTM thể hiện ở chỗ các HTX nâng cao chất lượng hoạt động giúp địa phương hoàn thành tiêu chí 13 về tổ chức sản xuất hoạt động hiệu quả; đẩy mạnh sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, trở thành đơn vị kinh tế gắn với sản phẩm chủ lực của địa phương để cùng các xã, các huyện hoàn thành chỉ tiêu NTM nâng cao. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 58/83 xã và 2 huyện Tây Hòa và Phú Hòa đạt xã NTM và 5 xã đạt NTM nâng cao đều có sự đóng góp tích cực của các HTX.