Kinh tế tập thể - mắt xích quan trọng trong phát triển kinh tế tỉnh Đồng Tháp

Theo MN/Báo Đồng Tháp

Qua 20 năm thực hiện Nghị Quyết số 13, số lượng HTX trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp không ngừng tăng lên về số lượng và nâng cao về chất lượng. Đến nay, toàn tỉnh có 210 HTX (tăng 67% so với thời điểm năm 2001). Doanh thu bình quân giai đoạn 2016-2021 khoảng 3 tỷ đồng/HTX; lãi bình quân 320 triệu đồng/HTX; thu nhập bình quân lao động thường xuyên trong HTX khoảng 70 triệu đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong thăm Hợp tác xã Dịch vụ hoa kiểng Tân Dương. Ảnh: Kháp Phan
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong thăm Hợp tác xã Dịch vụ hoa kiểng Tân Dương. Ảnh: Kháp Phan

Nổi bật, thời gian qua Đồng Tháp tạo được không gian cộng đồng để người dân kết nối, chia sẻ với nhau kinh nghiệm trong sản xuất và trong cuộc sống thông qua mô hình “Hội quán nông dân”. Với phương châm “Chăm chỉ - Tự lực - Hợp tác”, mô hình thật sự tạo được sự lan tỏa và thu hút nhiều người dân tham gia.

Theo đó, từ Hội quán đầu tiên là “Canh Tân Hội quán” tại xã An Nhơn, huyện Châu Thành được thành lập vào ngày 3/7/2016 đến nay, toàn tỉnh có 115 Hội quán. Đồng thời, có 27 HTX được thành lập từ 28 mô hình Hội quán.

Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế tập thể, HTX vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập. Cụ thể như sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể, HTX chưa vững chắc; chưa đa dạng ngành nghề, lĩnh vực; năng lực nội tại còn hạn chế; liên minh HTX trong lĩnh vực vận tải được thành lập chưa xuất phát từ nhu cầu hợp tác của các thành viên nên tồn tại không lâu; nhiều HTX được thành lập mới nhưng thiếu sự quan tâm hỗ trợ nên chỉ hoạt động trong thời gian đầu thì có dấu hiệu chựng lại...

Xác định kinh tế tập thể, HTX là mắt xích quan trọng, quyết định nhiều đến việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục quan tâm đến sự phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là HTX, xem đây là loại hình kinh tế quan trọng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của tỉnh.

Đồng thời, giúp HTX tăng cường nâng cao sức mạnh tự thân trong các hoạt động; nâng cao vai trò của nhà nước trong việc hỗ trợ tạo điều kiện thông qua cơ chế chính sách để giúp HTX phát triển. Bên cạnh đó, phát huy vai trò của Liên minh HTX trong việc hỗ trợ HTX có điều kiện phát triển.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân, doanh nghiệp nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp về thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW.