Kinh tế tiếp tục duy trì đà phục hồi


Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2023 theo định kỳ được công bố của Tổng cục Thống kê cho thấy một số tín hiệu tích cực, chứng minh nền kinh tế tiếp tục duy trì đà phục hồi dù còn khó khăn, thách thức.

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 2 ước tính xuất siêu 2,3 tỷ USD.
Cán cân thương mại hàng hóa tháng 2 ước tính xuất siêu 2,3 tỷ USD.

Cụ thể, về lúa đông xuân, tính đến trung tuần tháng 2, cả nước đã gieo cấy được 2.693,4 nghìn ha, bằng 100,5% cùng kỳ 2022. Đối với cây hằng năm, cùng thời điểm này, cả nước gieo trồng được 215,9 nghìn ha ngô; 75,5 nghìn ha lạc; 36,7 nghìn ha khoai lang; 5,8 nghìn ha đậu tương; 426,8 nghìn ha rau các loại…

Chăn nuôi trong tháng phát triển ổn định. Ước tính tổng số lợn của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 02/2023 tăng 8,6% so với cùng thời điểm năm 2022; tổng số bò tăng 3,4%; tổng số trâu giảm 1,4%; tổng số gia cầm tăng 3%.

Sản xuất lâm nghiệp tập trung thực hiện phong trào Tết trồng cây, thu hoạch gỗ đến tuổi khai thác, chăm sóc, bảo vệ và chống cháy rừng. Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, diện tích rừng trồng mới tập trung của cả nước ước đạt 18,8 nghìn ha, tăng 4,8% so với cùng kỳ 2022.

Sản lượng thủy sản tháng 02/2023 ước đạt 593,4 nghìn tấn, tăng 2,5% so với cùng kỳ 2022, tính chung 2 tháng đầu năm 2023, sản lượng thuỷ sản ước đạt 1.185,5 nghìn tấn, tăng 1,3% so với cùng kỳ 2022.

 Nguồn: Tổng cục Thống kê 
 Nguồn: Tổng cục Thống kê 

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 02/2023 ước tính tăng 5,1% so với tháng trước và tăng 3,6% so với cùng kỳ 2022. Tính chung hai tháng đầu năm 2023, IIP ước giảm 6,3% so với cùng kỳ 2022 nhưng chỉ số sản xuất công nghiệp 2 tháng đầu năm 2023 tăng ở 44 địa phương và giảm ở 19 địa phương trên cả nước. Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/02/2023 tăng 0,5% so với cùng thời điểm tháng trước và giảm 1,1% so với cùng thời điểm 2022.

Trong tháng 2, cả nước có 8.841 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 18,5% so với tháng trước và tăng 21,4% so với cùng kỳ 2022. Bên cạnh đó, cả nước còn có 3.927 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, có 3.802 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, có 2.636 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và có 1.167 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, cả nước có 37,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, giảm 11,2% so với cùng kỳ 2022; bình quân một tháng có gần 19 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

 Nguồn: Tổng cục Thống kê 
 Nguồn: Tổng cục Thống kê 

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 2 ước đạt gần 30 nghìn tỷ đồng, tăng 36,9% so với cùng kỳ 2022. Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 56,9 nghìn tỷ đồng, bằng 8,3% kế hoạch năm và tăng 18,3% so với cùng kỳ 2022.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/02/2023 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 3,1 tỷ USD, giảm 38% so với cùng kỳ 2022. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 2 tháng đầu năm 2023 ước tính đạt 2,55 tỷ USD, giảm 4,9% so với cùng kỳ 2022.

Đáng mừng hơn cả là, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 2 tháng đầu năm 2023 có 10 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 109,4 triệu USD, gấp 2,1 lần so với cùng kỳ 2022; có 04 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 5,7 triệu USD. Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 115,1 triệu USD, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ 2022.

Ngoài ra, trên cơ sở thống kê của Tổng cục Thống kê, chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy một số tín hiệu khởi sắc khả quan khác như: tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 2 ước đạt 481,8 nghìn tỷ đồng, giảm 6% so với tháng trước và tăng 13,2% so với cùng kỳ 2022. Tính chung hai tháng đầu năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 994,2 nghìn tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ 2022.

 Nguồn: Tổng cục Thống kê 
 Nguồn: Tổng cục Thống kê 

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 02/2023 ước đạt 25,88 tỷ USD tăng 11% so với cùng kỳ 2022. Tính chung hai tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 49,44 tỷ USD, giảm 10,4% so với cùng kỳ 2022. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 02/2023 ước đạt 23,58 tỷ USD, tăng 2,3% so với tháng trước và giảm 6,7% so với cùng kỳ 2022. Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 46,62 tỷ USD, giảm 16% so với cùng kỳ 2022.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 2 tháng đầu năm 2023, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 13,1 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 14,6 tỷ USD. Cán cân thương mại hàng hóa tháng 2 ước tính xuất siêu 2,3 tỷ USD. Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 2,82 tỷ USD.

 Nguồn: Tổng cục Thống kê 
 Nguồn: Tổng cục Thống kê 

Nhu cầu đi lại của người dân trong tháng 2 giảm sau Tết Nguyên đán nên vận tải hành khách so với tháng 1, chỉ có vận tải hàng hóa vẫn tăng. Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, vận chuyển hành khách tăng 34,3% và luân chuyển tăng 69,9% so với cùng kỳ 2022; vận chuyển hàng hóa tăng 15,7% và luân chuyển tăng 20,3% so với cùng kỳ 2022.

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 2 đạt 933 nghìn lượt người, tăng 7,1% so với tháng trước và gấp 31,6 lần so với cùng kỳ 2022 do Việt Nam đã mở cửa du lịch, các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại. Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, khách quốc tế đến nước ta đạt 1.804,1 nghìn lượt người, gấp 36,6 lần cùng kỳ 2022.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, khảo sát tình hình đời sống của hộ dân cư tháng 2/2023, nhận thấy, đời sống tiếp tục được cải thiện. Công tác bảo đảm an sinh xã hội luôn được các cấp, ngành thực hiện kịp thời, hiệu quả. Để người dân không bị thiếu đói, trong tháng 02/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 139/QĐ-TTg ngày 21/02/2023 hỗ trợ 256,7 tấn gạo cho khoảng 4.854 hộ với 17,1 nghìn khẩu có nguy cơ thiếu đói trong kỳ giáp hạt năm 2023.

Theo báo cáo từ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trong 2 tháng đầu năm 2023, Chính phủ đã hỗ trợ hơn 18,2 nghìn tấn gạo cho 204,7 nghìn hộ với 1,2 triệu nhân khẩu./.

Theo dangcongsan.vn