VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
5 cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài mua và bán nhiều nhất trong tháng 12/2020?

5 cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài mua và bán nhiều nhất trong tháng 12/2020?

Thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, tính chung trong tháng 12/2020, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 100 tỷ đồng trên thị trường UPCoM. Trong đó, 5 cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất ACV, MIG, QNS, VEA và LTG, trong khi đó, 5 cổ phiếu bị bán nhiều nhất là MSR, ACV, VEA, BSR và LTG.

Quy định mới về đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán phái sinh

Báo cáo giám sát giao dịch bất thường trên thị trường chứng khoán

Chuyển quyền sở hữu chứng khoán như thế nào?

Điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

Theo HNX, Trong tháng 12/2020, nhà đầu tư nước ngoài giao dịch tổng cộng 36 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,3 nghìn tỷ đồng, trong đó giá trị mua vào đạt 700 tỷ đồng, giá trị bán ra đạt 600 tỷ đồng. Tính chung cả tháng, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 100 tỷ đồng trên thị trường UPCoM.

Trong đó, 5 cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất ACV với 2.572.952 cổ phiếu, MIG với 1.894.100 cổ phiếu, QNS với 1.637.250 cổ phiếu, VEA với 1.625.520 cổ phiếu và LTG với 1.364.150 cổ phiếu.

Trong khi đó, 5 cổ phiếu bị bán nhiều nhất là MSR với 9.242.880 cổ phiếu, ACV với 1.809.280 cổ phiếu, VEA với 1.592.030 cổ phiếu, BSR với 1.446.800 cổ phiếuvà LTG với 1.288.900 cổ phiếu.

Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu và thị trường chứng khoán do tác động của dịch Covid-19, lũy kế cả năm 2020, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1,1 nghìn tỷ đồng.

Bảng 1: 5 cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất

STT

MCK

Khối lượng giao dịch (CP)

1

ACV

2.572.952

2

MIG

1.894.100

3

QNS

1.637.250

4

VEA

1.625.520

5

LTG

1.364.150

Nguồn: hnx


Bảng 2: 5 cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất

STT

MCK

Khối lượng giao dịch (CP)

1

MSR

9.242.880

2

ACV

1.809.280

3

VEA

1.592.030

4

BSR

1.446.800

5

LTG

1.288.900

Nguồn: hnx

Số liệu của HNX cho thấy, tính đến hết ngày 31/12/2020, tổng số doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM đạt 909 doanh nghiệp với tổng khối lượng đăng ký giao dịch đạt hơn 38 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị đăng ký giao dịch đạt 381 nghìn tỷ đồng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM