VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
74.107 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được huy động thông qua hình thức đấu thầu

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

74.107 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được huy động thông qua hình thức đấu thầu

Ngày 17/6, HNX tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 6.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5, 10, 15 và 20 năm

Số liệu thị trường trái phiếu Chính phủ 5 tháng đầu năm 2020

Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm giảm khá mạnh

Thị trường trái phiếu Chính phủ huy động 18,3 nghìn tỷ đồng qua đấu thầu

Huy động được 32 tỷ đồng trái phiếu chính phủ tại phiên đấu thầu ngày 8/4/2020

Theo đó, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 6.414 tỷ đồng. Trong đó, lãi suất huy động tại kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ;

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 5 năm gọi thầu 1.500 tỷ đồng, huy động được 1.435 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 1,95%/năm, cao hơn 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 10/6/2020);

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm gọi thầu 2.500 tỷ đồng, huy động được 2.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,00%/năm, thấp hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 10/6/2020);

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 2.000 tỷ đồng, huy động được 2.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,15%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 10/6/2020);

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, huy động được 479 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,45%/năm, cao hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 3/6/2020).

Như vậy, tính từ đầu năm 2020 đến 17/6, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 74.107 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM