Huy động được 32 tỷ đồng trái phiếu chính phủ tại phiên đấu thầu ngày 8/4/2020


Ngày 8/4, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Tại phiên này, HNX đã huy động được 32 tỷ đồng tại kỳ hạn 20 năm.

Kho bạc Nhà nước huy động được 33.013 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông qua hình thức đấu thầu tại HNX từ đầu năm đến nay.
Kho bạc Nhà nước huy động được 33.013 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông qua hình thức đấu thầu tại HNX từ đầu năm đến nay.

Theo HNX, tổng khối lượng phát hành 3.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10,15 năm (mỗi kỳ hạn 1.000 tỷ đồng) và 5, 20 năm (mỗi kỳ hạn 500 tỷ đồng).

Kết quả cho thấy, trái phiếu các kỳ hạn 5, 10, 15 năm không có lãi suất trúng thầu. Trong khi đó, tại kỳ hạn 20 năm, phiên đấu thầu đã huy động được 32 tỷ đồng.

Phiên đấu thầu trái phiếu kỳ hạn 20 năm có 4 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 32 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,00%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 25/3/2020).

Kể từ đầu năm 2020, Kho bạc Nhà nước huy động được 33.013 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.