VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Giảm 'gánh nặng' báo cáo cho các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi

Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hoá ngân hàng - hợp phần bảo hiểm tiền gửi sẽ giảm "gánh nặng" báo cáo của các tổ chức tham gia BHTG, bảo đảm minh bạch, bảo mật giữa các bên liên quan.

Giảm 'gánh nặng' báo cáo cho các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi

Lãnh đạo của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) cho biết, Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hoá ngân hàng - hợp phần bảo hiểm tiền gửi sẽ giảm "gánh nặng" báo cáo của các tổ chức tham gia BHTG, bảo đảm minh bạch, bảo mật giữa các bên liên quan.

Các mô hình giám sát tài chính trên thế giới và hàm ý đối với Việt Nam

Các mô hình giám sát tài chính trên thế giới và hàm ý đối với Việt Nam

Đảm bảo niềm tin của người gửi tiền

Hiểu sao về phá sản ngân hàng và bảo hiểm tiền gửi?

Nhà băng nào đang chi bảo hiểm tiền gửi nhiều nhất?

Dự án Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng (FSMIMS), hợp phần bảo hiểm tiền gửi đã hoàn thành và đang được triển khai, giúp BHTGVN hiện đại hóa các quy trình nghiệp vụ để bảo vệ tốt quyền lợi người gửi tiền và góp phần duy trì hoạt động an toàn, lành mạnh của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD).

Ứng dụng kết quả Dự án vào các quy trình nghiệp vụ BHTG

Với công cụ này, BHTGVN sẽ tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của tổ chức theo đúng quy định của pháp luật và tiếp cận với các thông lệ tiên tiến trên thế giới. Thông qua đó, tăng cường lợi ích đối với các tổ chức tham gia BHTG và đối với người gửi tiền.

Hệ thống mới được xây dựng đã tin học hóa toàn bộ các hoạt động nghiệp vụ của BHTGVN; giúp tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin về tổ chức tham gia BHTG nhằm phát hiện và kiến nghị NHNN xử lý kịp thời những vi phạm quy định về an toàn hoạt động ngân hàng, rủi ro gây mất an toàn trong hệ thống ngân hàng.

Đến nay, BHTGVN đã hoàn thành việc cài đặt, lắp đặt hệ thống máy chủ tại Trung tâm Dữ liệu và Trung tâm dự phòng. Các ứng dụng phần mềm đã được cài đặt trên hệ thống máy chủ, máy trạm và vận hành chính  thức.

Hiệu quả sử dụng thông tin trong nội bộ BHTGVN qua đó cũng được tăng cường. Hệ thống Quản lý báo cáo và tài liệu (DCM) được đưa vào sử dụng đã hỗ trợ xử lý điện tử các quy trình công văn đi/đến; số hóa số hóa và lưu trữ tập trung tài liệu và báo cáo, hỗ trợ chia sẻ thông tin giữa các phòng ban, chi nhánh nhanh chóng, thuận tiện và chính xác, đồng thời giảm thiểu giấy tờ và hoạt động thủ công trong xử lý công việc.

Hệ thống Video conference đưa vào vận hành giúp thu hẹp khoảng cách địa lý trong các buổi họp, hội thảo và đào tạo, tiết kiệm chi phí và thời gian cho BHTGVN. Việc kết nối dữ liệu từ NHNN về BHTGVN cũng đã thành công, phục vụ tích cực cho các hoạt động nghiệp vụ.

Như vậy, việc triển khai hệ thống thông tin hiện đại sẽ quyết định hiệu quả triển khai chính sách BHTG trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, từ đó bảo vệ người gửi tiền và đóng góp vào ổn định tài chính quốc gia.

Chia sẻ thông tin hiệu quả, bảo vệ tốt hơn quyền lợi người gửi tiền

Dự án FSMIMS khi được triển khai rộng rãi sẽ giúp nâng cao hiệu quả về chia sẻ, sử dụng thông tin với báo cáo kịp thời, tin cậy. Cụ thể, các tổ chức tham gia BHTG có thể giảm gánh nặng báo cáo thông qua cơ chế chia sẻ thông tin minh bạch, bảo mật, thống nhất giữa NHNN và BHTGVN, giữa tổ chức tham gia BHTG và BHTGVN. Đây cũng là nền tảng bảo đảm việc chi trả chính xác, kịp thời cho người gửi tiền, góp phần nâng cao lòng tin của công chúng vào chính sách BHTG và hệ thống tài chính – ngân hàng.

Đối với BHTGVN, việc được khai thác trực tiếp kho dữ liệu của NHNN trên hệ thống mới sẽ giúp BHTGVN phân tích, đánh giá tình hình tài chính, mức độ rủi ro của các tổ chức tham gia BHTG. Đặc biệt, thông qua việc thay đổi từ giám sát tuân thủ sang giám sát tuân thủ kết hợp giám sát trên cơ sở rủi ro sẽ giúp BHTGVN phát hiện từ xa những sai phạm của các tổ chức, từ đó đưa ra cảnh báo sớm đối với các tổ chức đó, góp phần ngăn chặn sự đổ vỡ của hệ thống ngân hàng.

Triển khai hệ thống mới cũng góp phần bảo vệ tốt hơn quyền lợi người gửi tiền và duy trì bền vững hệ thống tài chính. Với việc được tiếp cận đầy đủ thông tin về hoạt động của các TCTD từ NHNN, BHTGVN có thể hỗ trợ tích cực NHNN khi xảy ra tình huống chi trả, bảo đảm việc chi trả chính xác, kịp thời cho người gửi tiền, nâng cao lòng tin của người gửi tiền vào hệ thống tài chính quốc gia.

Có thể nói, triển khai thành công dự án sẽ là đòn bẩy giúp BHTGVN phát triển bền vững, thực hiện tốt vai trò là công cụ chính sách của NHNN về bảo vệ quyền lợi người gửi tiền, giữ vững ổn định hệ thống tài chính và nâng cao lòng tin của công chúng vào hệ thống tài chính quốc gia./.

Dự án FSMIMS do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ nhằm hỗ trợ 3 tổ chức: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Trung tâm Thông tin Tín dụng (CIC) và BHTGVN nâng cao chất lượng nghiệp vụ để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Thông qua xây dựng một hệ thống tập trung, tích hợp các quy trình trên cơ sở kiến trúc công nghệ thông tin hiện đại, việc triển khai dự án sẽ góp phần tăng cường năng lực thể chế để thực hiện tốt các nghiệp vụ của BHTGVN.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM