VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Giao dịch “trầm lắng” trên thị trường chứng khoán phái sinh trong tháng 8

Giao dịch “trầm lắng” trên thị trường chứng khoán phái sinh trong tháng 8

Sau thời gian giao dịch tăng trưởng mạnh, thị trường chứng khoán phái sinh tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trong tháng 8 có xu hướng giao dịch trầm lắng hơn so với tháng trước.

Tạo lập những nền tảng quan trọng cho thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam

Thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam có gì sau 1.000 phiên giao dịch?

Tháng 7, thị trường chứng khoán phái sinh diễn ra sôi động

Nhà đầu tư chứng khoán phái sinh thực hiện ký quỹ với thành viên bù trừ ra sao?

Thống kê của HNX cho thấy, giao dịch sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 có khối lượng giao dịch bình quân đạt 254.810 hợp đồng/phiên, giảm 10,92% so với tháng 7, song vẫn là tháng có khối lượng giao dịch bình bình quân cao thứ 2 tính từ đầu năm.

Trong tháng 8, phiên giao dịch có khối lượng giao dịch bình cao nhất đạt 356.879 hợp đồng vào ngày 23/8/2021.  

Bảng 1: Tổng hợp giao dịch Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 8/2021

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 7.2021

Tháng 8.2021

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch bình quân phiên

Hợp đồng

 

286.050

 

254.810

-10,92%

2

Khối lượng OI (cuối kỳ)

Hợp đồng

43.360

30.250

-30,24%

Nguồn: hnx.vn

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại phiên giao dịch cuối tháng 8 đạt 30.250 hợp đồng, giảm 30,24% so với tháng trước. Phiên giao dịch có khối lượng mở OI cao nhất trong tháng đạt 46.123 hợp đồng vào ngày 03/8/2021.

Về giao dịch Hợp đồng tương lai TPCP, trong tháng 8/2021, Hợp đồng tương lai TPCP kỳ hạn 10 năm có tổng khối lượng giao dịch bình đạt 49 hợp đồng. Tổng OI của Hợp đồng tương lai TPCP tại thời điểm 31/8/2021 là 100 hợp đồng.

Cũng theo thống kê của HNX, về cơ cấu nhà đầu tư tham gia giao dịch, trong tháng 8 tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư là tổ chức trong nước (bao gồm tự doanh) tăng xấp xỉ 2% so với tháng trước, đạt 21,97% khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Trong khi đó, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài nước ngoài giảm nhẹ so với tháng trước, từ 0,96% xuống 0,91% khối lượng giao dịch toàn thị trường.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM