VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

[Infographic] Huy động trái phiếu chính phủ ngày 13/09/2017

Ngày 13/9/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 2.000 tỷ đồng cho 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 7 năm, 10 năm và 15 năm, mỗi kỳ hạn gọi thầu 500 tỷ đồng.

[Infographic] Tổng kết 1 tháng giao dịch chứng khoán phái sinh

[Infographic] Khuyến nghị nào dành cho nhà đầu tư chứng khoán phái sinh?

[Infographic] Tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 8 tháng năm 2017

[Infographic] Huy động trái phiếu chính phủ ngày 13/09/2017 - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM