VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Một doanh nghiệp nước ngoài bị phạt 185 triệu đồng

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Một doanh nghiệp nước ngoài bị phạt 185 triệu đồng

Một doanh nghiệp nước ngoài vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt với số tiền lên đến 185 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm thực hiện giao dịch nhằm che giấu quyền sở hữu thực sự đối với một chứng khoán để trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định và vi phạm hành chính liên quan đến tỷ lệ nắm giữ chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài.

Khi nào được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh?

Trách nhiệm của tổ chức kinh doanh chứng khoán phái sinh trong thời gian bị đình chỉ hoạt động

Sắp xếp lại các thị trường giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán phái sinh và các loại chứng khoán khác

Tháng 3, tỷ trọng giao dịch chứng khoán phái sinh của khối ngoại tiếp tục tăng

Ngày 16/4/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 201/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với HDI Global SE (HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Cộng hòa Liên bang Đức).

Theo đó, Công ty này bị xử phạt với số tiền 125 triệu đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán vì đã có hành vi vi phạm thực hiện một hoặc một số giao dịch nhằm che giấu quyền sở hữu thực sự đối với một chứng khoán để trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.

Được biết, từ năm 2017 đến năm 2019, HDI Global SE đã thực hiện một số giao dịch nhằm che giấu quyền sở hữu thực sự đối với 15.468.250 cổ phiếu của Công ty cổ phần PVI để trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng quyết định phạt Công ty này với số tiền lên tới 60 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 28 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP vì đã có hành vi vi phạm hành chính liên quan đến tỷ lệ nắm giữ chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài.

Cụ thể, tính đến thời điểm ngày 31/01/2019, HDI Global SE sở hữu tổng cộng 126.297.216 cổ phiếu PVI, bao gồm: sở hữu trực tiếp 83.711.071 cổ phiếu PVI, sở hữu 27.117.895 cổ phiếu PVI thông qua Funderburk Lighthouse Limited, sở hữu 15.468.250 cổ phiếu PVI thông qua Công ty cổ phần Đầu tư Đường Mặt Trời, chiếm 54,64% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần PVI, vượt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần PVI trước ngày 19/4/2019.

Như vậy, tổng cộng mức phạt mà HDI Global SE phải chịu lên đến 185 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng yêu cầu Công ty này phải thực hiện thêm biện pháp khắc phục hậu quả, cụ thể: áp dụng biện pháp “Buộc phải chuyển nhượng cổ phiếu trong thời hạn tối đa 60 ngày để giảm tỷ lệ nắm giữ theo đúng quy định” quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 28 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP. Theo quy định, thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 60 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM