VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Một số trường hợp không cần thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Một số trường hợp không cần thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán

Theo quy định hiện hành, bên chuyển quyền sở hữu chứng khoán phải thực hiện lưu ký chứng khoán trước khi thực hiện chuyển quyền sở hữu. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp nhất định không cần thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán.

Giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán

Chiến lược thị trường chứng khoán tháng 11: Tích lũy ở các nhịp điều chỉnh

Thị trường chứng khoán liên tục xác lập kỷ lục: Nhà đầu tư hạn chế mua đuổi giá cao

Thị trường chứng khoán không ngại khối ngoại bán ròng... vì “quá quen”

Theo Điều 6, Thông tư số 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán, bên chuyển quyền sở hữu chứng khoán phải thực hiện lưu ký chứng khoán trước khi thực hiện chuyển quyền sở hữu đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này trừ các trường hợp sau:

Một là, bên chuyển quyền sở hữu chứng khoán bị mất tích, chết, định cư ở nước ngoài không liên lạc được.

Hai là, tổ chức phát hành, công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động của công ty; tổ chức phát hành, công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của cán bộ, công nhân viên được mua ưu đãi theo quy định pháp luật về cổ phần hóa.

Ba là, chuyển quyền sở hữu theo bản án, quyết định của tòa án, quyết định của trọng tài hoặc quyết định của cơ quan thi hành án.

Bốn là, chuyển quyền sở hữu do tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp, giải thể hộ kinh doanh mà bên chuyển quyền sở hữu không còn tồn tại do đã hoàn tất các thủ tục tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp, giải thể hộ kinh doanh.

Năm là, các trường hợp khác sau khi có ý kiến chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM