VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Thời gian giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thời gian giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm?

Thời gian giao dịch cho hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ được thực hiện theo quy định mới.

Sắp khai trương sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ

Kho bạc Nhà nước huy động thêm 2.692 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu chính phủ

Tháng 5/2019, giá trị giao dịch thứ cấp trái phiếu Chính phủ đạt hơn 176 nghìn tỷ đồng

Nhiều đổi mới trong công tác tổ chức phát hành trái phiếu chính phủ

Ngày 19/6/2019, HNX đã ban hành Quyết định số 391/QĐ-SGDHN về thời gian giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm.

Theo đó, thời gian giao dịch cho hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm tại HNX như sau:

Phiên

Phương thức giao dịch

Giờ giao dịch

Phiên sáng

Khớp lệnh định kỳ mở cửa

8h45 - 9h00

Khớp lệnh liên tục

9h00 - 11h30

Giao dịch thỏa thuận

8h45 - 11h30

Nghỉ trưa

11h30 - 13h00

Phiên chiều

Khớp lệnh liên tục

13h00 - 14h45

Giao dịch thỏa thuận

13h00 - 14h45

 

Theo quy định, HNX sẽ không áp dụng phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa và phiên giao dịch thỏa thuận sau giờ đối với giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM