Xuất cấp hơn 746 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân 2 tỉnh dịp giáp hạt

Văn Trường

Triển khai Quyết định số 297/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) vừa có các quyết định giao Cục DTNN khu vực Bắc Thái, Cục DTNN khu vực Tây Bắc xuất cấp hơn 746 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ Nhân dân hai tỉnh: Bắc Kạn, Điện Biên dịp giáp hạt đầu năm 2024.

Cục DTNN khu vực Bắc Thái và Tây Bắc xuất cấp hơn 746 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ Nhân dân hai tỉnh: Bắc Kạn, Điện Biên dịp giáp hạt đầu năm 2024.
Cục DTNN khu vực Bắc Thái và Tây Bắc xuất cấp hơn 746 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ Nhân dân hai tỉnh: Bắc Kạn, Điện Biên dịp giáp hạt đầu năm 2024.

Cụ thể, tại tỉnh Bắc Kạn, theo Quyết định số 187/QĐ-TCDT ngày 19/4/2024, Tổng cục DTNN giao Cục DTNN khu vực Bắc Thái xuất cấp (không thu tiền) 72,705 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia nhập kho năm 2023, vận chuyển, giao gạo tại trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của UBND tỉnh Bắc Kạn để cứu đói Nhân dân dịp giáp hạt đầu năm 2024.

Tại tỉnh Điện Biên, theo Quyết định số 186/QĐ-TCDT ngày 19/4/2024, Tổng cục DTNN giao Cục DTNN khu vực Tây Bắc xuất cấp (không thu tiền) 674,1 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia nhập kho năm 2023, vận chuyển, giao gạo tại trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của UBND tỉnh Điện Biên để cứu đói Nhân dân dịp giáp hạt đầu năm 2024.

Tổng cục DTNN yêu cầu 2 đơn vị hoàn thành việc giao, nhận gạo cho 2 tỉnh trước ngày 20/5/2024.

Để kịp thời giao, nhận phân bổ số lượng gạo trên đến đúng đối tượng thụ hưởng, Tổng cục DTNN đề nghị hai Cục DTNN khu vực trên báo cáo UBND tỉnh về giao, nhận gạo để sớm có kế hoạch tiếp nhận gạo cho các đối tượng thụ hưởng.

Đồng thời, các đơn vị phối hợp với các sở, ban, ngành của địa phương tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã được địa phương phê duyệt; bảo đảm theo đúng quy định tại Thông tư số 51/2020/TT-BTC ngày 02/6/2020 của Bộ Tài chính.

Tổng cục DTNN giao Cục trưởng Cục DTNN khu vực Bắc Thái, Tây Bắc có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc vận chuyển số gạo cho các địa phương kịp thời, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và thời gian quy định.

Trước đó, ngày 10/4/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 297/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 746,805 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 2 tỉnh: Điện Biên, Bắc Kạn để hỗ trợ Nhân dân dịp giáp hạt đầu năm 2024.