Tổng cục Dự trữ Nhà nước:

Kịp thời xuất cấp lương thực, vật tư thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Hà Anh

Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã xuất cấp kịp thời lương thực, vật tư thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đến ngày 14/10/2021, Tổng cục DTNN đã xuất cấp 137.090,895 tấn gạo với giá trị khoảng 1.735,4 tỷ đồng cho 31 tỉnh, thành phố, đạt 100% kế hoạch.
Đến ngày 14/10/2021, Tổng cục DTNN đã xuất cấp 137.090,895 tấn gạo với giá trị khoảng 1.735,4 tỷ đồng cho 31 tỉnh, thành phố, đạt 100% kế hoạch.

Tổng cục DTNN cho biết, đến ngày 14/10/2021, cơ quan này đã xuất cấp 137.090,895 tấn gạo với giá trị khoảng 1.735,4 tỷ đồng cho 31 tỉnh, thành phố, đạt 100% kế hoạch theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, Tổng cục DTNN đã yêu cầu các Cục DTNN khu vực xuất 4.117,8 tấn gạo cho 3 tỉnh theo Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ; xuất 1.847,265 tấn gạo cho 2 tỉnh theo Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 10/9/2021; xuất 208,875 tấn gạo cho tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 1499/QĐ-TTg ngày 14/9/2021.

Cùng với đó, các Cục DTNN khu vực đã xuất 130.175,67 tấn gạo cho 24 tỉnh, thành phố theo Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20/8/2021. Trong đó, xuất 54.762,184 tấn gạo từ kho dự trữ quốc gia và thực hiện ký hợp đồng mua 75.413,486 tấn gạo với các doanh nghiệp để giao trực tiếp cho 9 tỉnh phía Nam. Đồng thời, xuất 741,285 tấn gạo cho tỉnh Quảng Trị theo Quyết định số 1608/QĐ-TTg ngày 7/10/2021.

Bên cạnh xuất cấp lương thực cho các địa phương theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục DTNN đã chỉ đạo xuất cấp kịp thời vật tư thiết bị cho các tỉnh phía Nam phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19.

Cụ thể, đến ngày 14/10/2021, các Cục DTNN khu vực đã xuất cấp 625 bộ nhà bạt cứu sinh các loại, 33 bộ máy phát điện cho Bộ Quốc phòng (Quân khu 7), UBND TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh Nam Bộ (Cần Thơ, Bình Phước, Sóc Trăng, Tây Ninh…) để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 với tổng giá trị khoảng 17,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, các bộ, ngành đã thực hiện xuất cấp kịp thời các mặt hàng phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, Bộ Y tế đã xuất cấp 30 tấn Chloramin B và 15 triệu viên sát khuẩn nước Aquatabs cho các đơn vị, địa phương và đã xuất viện trợ cho Lào 10 tấn Chloramin B để hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 với tổng trị giá khoảng 18, 93 tỷ đồng.

Bộ Quốc phòng đã xuất cấp 5 bộ thiết bị tiêu tẩy cơ động trị giá khoảng 26,832 tỷ đồng phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ Công an đã xuất 30 chiếc xe chở quân trung đội Misubshi Fubo, 28 chiếc xe chở quân hóa trang (29 chỗ) Huyndai County và 12 chiếc xe cứu thương 2 cầu, model Pajero Ambulance với tổng giá trị khoảng 72,897 tỷ đồng để trang bị cho lực lượng công an của 30 tỉnh, thành phố thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 và giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.