KPMG lạc quan về khả năng mở rộng của các thị trường mới nổi trong đó có Việt Nam

Thái Hằng

(Tài chính) Theo kết quả cuộc khảo sát của KPMG - công ty kiểm toán, thuế và tư vấn tại Mỹ đối với các nhà điều hành doanh nghiệp Mỹ, Việt Nam được xếp vào nhóm top 4 các thị trường tăng trưởng mạnh trên toàn cầu đối với hoạt động đầu tư dự kiến của các công ty đa quốc gia Mỹ trong 12 tháng tới.

Việt Nam được xếp vào nhóm top 4 các thị trường tăng trưởng mạnh trên toàn cầu đối với hoạt động đầu tư dự kiến của các công ty đa quốc gia Mỹ trong 12 tháng tới. Nguồn: internet.
Việt Nam được xếp vào nhóm top 4 các thị trường tăng trưởng mạnh trên toàn cầu đối với hoạt động đầu tư dự kiến của các công ty đa quốc gia Mỹ trong 12 tháng tới. Nguồn: internet.

“Thật thú vị khi thấy các khách hàng Mỹ của chúng ta thể hiện sự tin tưởng như vậy vào Việt Nam”, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc KPMG Việt Nam, Ông Warrick Cleine cho biết. “Đầu tư có chất lượng – vào dịch vụ, sản xuất và cơ sở hạ tầng – có vai trò chủ chốt đối với một tương lai thịnh vượng của Việt Nam, và các nhà đầu tư Mỹ đã có nhiều thành tích lớn trong quá khứ về các lĩnh vực này.”

Theo một cuộc khảo sát gần đây của KPMG LLP - công ty kiểm toán, thuế và tư vấn tại Mỹ, 90% các nhà điều hành kinh doanh Mỹ tham gia vào chiến lược phát triển kinh doanh và phát triển doanh nghiệp đã chứng kiến doanh thu tăng tại các thị trường tăng trưởng nhanh và mới nổi (HGEM) trong năm qua và kỳ vọng doanh thu sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới.

Ông Mark Barne, lãnh đạo bộ phận Các thị trường tăng trưởng nhanh tại Mỹ của KPMG cho biết, “Các thị trường tang trưởng nhanh và mới nổi đã được coi là nội dung quan trọng hàng đầu trong chương trình nghị sự của doanh nghiệp, và các công ty hiện nay đang đầu tư vào nhiều thị trường ngoài các nước thuộc khối BRIC”. “Đáng chú ý là ngày càng có nhiều nhà đầu tư mong muốn đầu tư vào các nước mới nổi như Việt Nam, Chile, Argentina, Malaysia, Indonesia và Nam Phi. Và tất cả đều có lý do hợp lý: các thị trường như Việt Nam, Nigeria và Ấn Độ được dự báo sẽ là các thị trường có tốc độ tăng trưởng cao nhất ở mức 6 đến 7 phần trăm trong nhiều năm và nhiều thập kỷ tới.”

Vấn đề ưu tiên chiến lược và mục tiêu tăng trưởng

Một tỷ lệ áp đảo các nhà điều hành (84 %) cho biết rằng các nước HGEM có vai trò quan trọng đối với chiến lược và sự tăng trưởng của công ty họ - một mức tăng đáng kể 37 điểm phần trăm so với cuộc khảo sát của KPMG năm trước. Có nhiều công ty hơn (29%) kỳ vọng sẽ đạt được tỷ lệ doanh thu cao hơn (31 triệu USD – 50 triệu USD) từ các quốc gia này trong doanh thu toàn cầu của mình – tăng 17 điểm phần trăm so với kết quả khảo sát năm trước.

Ông Barne cho biết, “Bình quân, các nhà điều hành năm nay hy vọng rằng gần một phần tư doanh thu toàn cầu của họ sẽ có nguồn gốc từ các nước HGEM”. “Con số này đã tăng so với năm ngoái và có thể cho thấy một khoảng cách về cơ hội trên toàn thế giới khi mà các nước mới nổi tạo nên 50% GDP toàn cầu.”

Tình hình đầu tư hiện tại và các kế hoạch đầu tư

Ngoài các nước trong khối BRIC, Chile, Philippines, Argentina, Indonesia và Việt Nam là các nước giành được sự quan tâm lớn hơn của các cán bộ điều hành trong năm qua. Số công ty có kế hoạch đầu tư trên 5 triệu USD vào Việt Nam trong 12 tháng tới tăng từ 7% lên 9%.

Đa số các cán bộ điều hành (86%) có kế hoạch đầu tư trên 5 triệu USD vào các nước tăng trưởng cao trong 12 tháng tới, và 76% số cán bộ điều hành nói rằng họ sẽ tăng mức chi tiêu vốn vào các thị trường đó trong cùng khoảng thời gian này – tăng 7% so với năm trước. Theo các cán bộ điều hành, gần 65% số khoản đầu tư sẽ nhắm vào các hoạt động tăng trưởng cao, với 37% sẽ được đầu tư vào các nước mới nổi.

Ông Warrick Cleine, Chủ tịch và Tổng Giám đốc KPMG tại Việt Nam, nói rằng “Kết quả khảo sát của KPMG thực sự phản ánh được thực tế mà chúng ta đang thấy và những gì mà tôi nghe được từ các khách hàng, và đó là sự phục hồi lại lòng tin của các nhà đầu tư, một tín hiệu tuyệt vời trong dài hạn cho các nước là thị trường mới nổi tăng trưởng cao, và đặc biệt là ngay tại Việt Nam.