Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ:

Kỳ họp thứ 2 giải quyết rất nhiều nội dung trọng yếu của quốc gia

Việt Hoàng

Chiều ngày 22/11, tiếp tục Chương trình làm việc Phiên họp thường kỳ thứ 5, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết Kỳ họp thứ 2, cho ý kiến chuẩn bị Kỳ họp bất thường dự kiến tổ chức trong tháng 12 tới đây, đồng thời chuẩn bị công việc tổ chức Kỳ họp thứ 3 , Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp thứ 2, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, sự chủ động, sáng tạo, linh hoạt, cùng với những kinh nghiệm quý báu trong công tác tổ chức của các kỳ họp trước, sau 16 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, làm việc cả ngày thứ bảy, chủ nhật, kỳ họp đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Quốc hội đã ban hành 02 luật, 12 nghị quyết; cho ý kiến về 05 dự án luật khác; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Quốc hội đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng xem xét nhiều báo cáo quan trọng về: công tác phòng, chống dịch COVID-19 và việc thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội; tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội; việc quản lý, sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế năm 2020 và việc thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong 02 năm 2019-2020...

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường Báo cáo tổng kết Kỳ họp thứ 2
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường Báo cáo tổng kết Kỳ họp thứ 2

Đặc biệt, tại Kỳ họp thứ 2, lần đầu tiên Quốc hội chia tổ thảo luận cả ở Nhà Quốc hội và tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với số lượng lên tới 72 Tổ đại biểu Quốc hội. Việc thử nghiệm các hình thức biểu quyết điện tử cài đặt trên thiết bị iPad; Tổng hợp nhanh ý kiến thảo luận ở tổ, giải trình bước đầu các ý kiến thảo luận ở tổ trước khi thảo luận ở hội trường...

Số lượt phát biểu, tranh luận của đại biểu tại mỗi phiên họp nhiều hơn, thể hiện sự tâm huyết, có chiều sâu, trách nhiệm, trí tuệ. Bên cạnh đó là sự điều hành linh hoạt, khoa học và bài bản của Đoàn Chủ tịch tạo được không khí sôi nổi, cởi mở nhưng vẫn bảo đảm tính nghiêm túc của phiên họp.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan hữu quan và dư luận, cử tri cả nước để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ họp Quốc hội. Bên cạnh đó, đề nghị Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu, xử lý những vấn đề thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị.

Về kỳ họp bất thường (kỳ họp chuyên đề), Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, Quốc hội dự kiến sẽ xem xét 5 nội dung đã thống nhất, gồm: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật; Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; Đề án Thí điểm về việc tách giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư; Dự thảo Nghị quyết Thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Cần Thơ; Đề án xây dựng cơ chế, chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ kịp thời triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Dự kiến kỳ họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến cả kỳ. 

Về công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, dự kiến Quốc hội làm việc 18 ngày; họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 23/5/2022 và bế mạc vào ngày 15/6/2022. Dự kiến sẽ không bố trí Quốc hội làm việc ngày Thứ bảy, Chủ nhật để đại biểu Quốc hội có thời gian nghiên cứu tài liệu, các cơ quan của Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý các nội dung trước khi trình Quốc hội thông qua.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí cao với Báo cáo tổng kết Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Đa số ý kiến cho rằng, báo cáo đã được tổng hợp đầy đủ ý kiến của 63 Đoàn đại biểu Quốc hội; tổng hợp kết quả, ý kiến của nhân dân và cử tri qua đợt tiếp xúc cử tri cũng như tổng hợp từ dư luận, báo chí; tổng hợp ý kiến của các cơ quan trung ương, địa phương.

Toàn cảnh Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Toàn cảnh Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Nhấn mạnh đây là Kỳ họp thể hiện tinh thần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, Quốc hội đang thực hiện Chương trình hành động của Quốc hội để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và thực hiện Nghị quyết Quốc hội khóa XIV nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động Quốc hội trên tất cả các lĩnh vực từ lập pháp, giám sát đến quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, Kỳ họp thứ 2 đã tập trung giải quyết rất nhiều nội dung trọng yếu, quan trọng quốc gia nhằm tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ cho cả 5 năm tiếp theo. Nếu như Kỳ họp thứ nhất, thông qua Kế hoạch 5 năm về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách, đầu tư công,… thì tại Kỳ họp thứ 2, tiếp tục hoàn thiện một số khuôn khổ quan trọng như: Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế trong giai đoạn 5 năm của nhiệm kỳ 2021-2025; Quy hoạch quốc gia về sử dụng đất;… đây là tiền đề, mở đường cho nhiều kế hoạch và quy hoạch khác, có ý nghĩa  tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, một số nội dung rất mới, rất khó đã được Quốc hội thực hiện tại Kỳ họp thứ 2 như: Lần đầu tiên trình ra Quốc hội thảo luận về vấn đề bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Trong 1 kỳ họp nhưng đã thông qua nhiều nội dung liên quan đến cơ chế đặc thù, giải quyết những vấn đề đặc biệt...

Qua Kỳ họp cũng thể hiện được vị trí, vai trò và chức năng của Quốc hội theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Theo đó, Quốc hội ngày càng thể hiện được trách nhiệm của mình trong việc thực thi các chức năng, nhiệm vụ đã được Hiến định. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, chất lượng Kỳ họp được thể hiện rõ qua chất lượng của các Nghị quyết, chất lượng các quyết định của Quốc hội với tỷ lệ biểu quyết cao. Nghị quyết của Quốc hội thể hiện rất rõ quan điểm về nhiệm vụ, trách nhiệm, thời gian, thời hạn…của từng quyết sách. Đây chính là căn cứ để Chính phủ tổ chức thực hiện và các cơ quan Quốc hội tổ chức giám sát.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định thành công của Kỳ họp là thành quả của sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, từ sớm, từ xa rất trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; sự cố gắng, nỗ lực cao độ của Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, tổ chức hữu quan. Đồng thời, còn là sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng ngay từ đầu của 4 Văn phòng các cơ quan trung ương.

Cho ý kiến về Kỳ họp bất thường, Chủ tịch Quốc hội cho biết, theo tinh thần quyết tâm chính trị cao nhất, cố gắng nỗ lực tối đa, tuy nhiên việc tổ chức vẫn tùy thuộc vào công tác chuẩn bị. Đồng thời phải đảm bảo thực hiện đúng quy trình, nghiên cứu kỹ lưỡng, đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, có đầy đủ ý kiến của các cơ quan liên quan, ý kiến chuyên gia… Nhấn mạnh, nội dung cho ý kiến tại Kỳ họp bất thường là những nội dung khó, phức tạp liên quan đến quốc kế dân sinh, đến tình hình tài chính, kinh tế vĩ mô, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội…, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan phải có quyết tâm chính trị rất lớn và nỗ lực cao với tinh thần vào cuộc tối đa, đảm bảo chất lượng Kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng lưu ý việc "bố trí giữa thảo luận và biểu quyết thông qua" cần sắp xếp cân đối thời gian, nội dung nào quan trọng cần phân bổ dành thời gian thích đáng; Đồng thời, trong công tác giám sát tối cao cần quan tâm đến nội dung giám sát liên quan đến quy hoạch; các đề án liên quan như đổi mới kỳ họp, đổi mới công tác giám sát; cần tích cực, chủ động triển khai kịp tiến độ...