Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc Phiên họp thường kỳ thứ 4, hoàn thành chương trình đề ra

Việt Hoàng

Sáng ngày 14/10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc Phiên họp thương kỳ thứ 4. Sau 3,5 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, Phiên họp đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, các nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV đã được hoàn tất, sẵn sàng cho phiên khai mạc đúng thời gian dự kiến.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, các nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV đã được hoàn tất, sẵn sàng cho phiên khai mạc đúng thời gian dự kiến.

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, sau 3,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương trách nhiệm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề tại tại phiên họp lần này. Các nội dung Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định và cho ý kiến về các nội dung trình Quốc hội đều đạt đồng thuận cao.

Kết quả trên đã thể hiện sự thành công của phương châm làm việc mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề ra, đó là các cơ quan của Quốc hội vào cuộc từ sớm, từ xa, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan hữu quan trong việc chuẩn bị các nội dung trình của Phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, tại Phiên họp thường kỳ nay, tất cả các nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV đã được hoàn tất, sẵn sàng cho phiên khai mạc đúng thời gian dự kiến ngày 20/10 tới đây. 

Toàn cảnh Phiên bế mạc.
Toàn cảnh Phiên bế mạc.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị sau phiên họp, Văn phòng Quốc hội sớm hoàn thiện toàn bộ nội dung, phương án, điều kiện nhằm đảm bảo Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV diễn ra an toàn, rút ngắn tối đa thời gian nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, chỉ còn 5 ngày nữa là đến kỳ họp Quốc hội, trong bối cảnh hiện nay, người dân, doanh nghiệp cả nước đang rất trông chờ vào các quyết sách của Quốc hội. Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ làm việc thêm cả thứ Bảy, Chủ nhật để hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, báo cáo thẩm tra, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội.

Trong đó, báo cáo thẩm tra cần bảo đảm ngắn gọn, khái quát, sát thực, sâu sắc, làm rõ kết quả đạt được và những vấn đề cần tiếp tục quan tâm, bài học kinh nghiệm, phân tích đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan trong tổ chức thực hiện.

Trước đó, theo chương trình, sáng ngày làm việc cuối của Phiên họp, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản tiền đền bù giá trong bao tiêu sản phẩm Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Sau khi Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày tờ trình, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp.