Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thường kỳ thứ 5

Việt Hoàng

Sáng ngày 22/11, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thường kỳ thứ 5. Theo chương trình, Phiên họp sẽ diễn ra trong 2 ngày 22-23/11/2021.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp thường kỳ thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp thường kỳ thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Phiên họp thường kỳ lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với đề nghị của Chính phủ về việc bổ sung 2 dự án luật vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội trong năm 2022, gồm dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện và dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). 

Đây là các dự án luật nằm trong các nhiệm vụ lập pháp theo Kết luận số 19-KL/TW 2021 của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và Đề án của Đảng đoàn Quốc hội. Trong đó, dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) là một trong các dự án luật đã được Quốc hội yêu cầu phải sớm xem xét sửa đổi, bổ sung cùng với một số luật khác liên quan đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe như: Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế… Yêu cầu này đã được nêu tại Nghị quyết Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XV, Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 vừa qua.

Bên cạnh đó, tại kỳ họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc ký Hiệp định Bảo hiểm xã hội giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc; xem xét báo cáo tình hình thực hiện chi phí quản lý sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội giai đoạn 2019-2021 và quyết định mức chi phí quản lý Quỹ Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2022-2024; xem xét báo cáo kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 10 của Quốc hội; Tổng kết Kỳ họp thứ 2 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp chuyên đề tháng 12/2021 và Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Nhấn mạnh rằng khối lượng công việc theo chương trình phiên họp rất lớn và quan trọng, trong khi thời gian họp không có nhiều, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung nghiên cứu, cho ý kiến sâu sắc và kỹ lưỡng. Ngay sau khi kết thúc mỗi nội dung, Thường trực các cơ quan của Quốc hội có liên quan cần khẩn trương phối hợp với Tổng Thư ký Quốc hội hoàn thiện dự thảo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kết luận, nghị quyết theo thẩm quyền.

Toàn cảnh khai mạc Phiên họp thường kỳ thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Toàn cảnh khai mạc Phiên họp thường kỳ thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về sự cần thiết để bổ sung hai dự án Luật Tần số vô tuyến điện và dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); đồng thời dự kiến về những nội dung chính sách lớn, khắc phục tình trạng khi xây dựng Chương trình Xây dựng Luật, Pháp lệnh đưa vào xem xét mà chưa coi trọng đến các chính sách.

Về Hiệp định Bảo hiểm xã hội ký kết giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội khẳng định đây là hiệp định toàn diện về bảo hiểm xã hội song phương đầu tiên của Việt Nam và Hàn Quốc. Chính phủ hai nước cũng đã bắt đầu đàm phán từ năm 2015 và đã thống nhất được nhiều nội dung lớn. Việc ký hiệp định này nhằm tránh tình trạng đóng bảo hiểm xã hội hai lần và bảo đảm tối ưu quyền lợi về bảo hiểm xã hội của người lao động làm việc tại Việt Nam và Hàn Quốc. 

Do Hiệp định có một số nội dung chưa được quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu kỹ, cho ý kiến để thúc đẩy Hiệp định sớm được ký kết, phục vụ cho hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời gian tới.

Về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Bộ luật Hình sự, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ đây là cơ sở để các cơ quan thực hiện đúng, đầy đủ cam kết của Việt Nam trong Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) về việc xử lý hình sự và áp dụng hình phạt đối với một số hành vi vi phạm liên quan đến bí mật kinh doanh, phù hợp với điều kiện cụ thể và lộ trình cam kết của Việt Nam.

Về báo cáo tình hình thực hiện chi phí quản lý sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2019 - 2021 và quyết định mức chi phí quản lý Quỹ bảo hiểm xã hội giai đoạn 2022-2024, Chủ tịch Quốc hội cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét kỹ lưỡng để quyết định mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội trong giai đoạn 3 năm tới (2022-2024) và các vấn đề trước mắt và lâu dài có liên quan đến việc quản lý và sử dụng quỹ.

Về tổng kết Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, trên cơ sở ý kiến đóng góp của đại biểu Quốc hội, của cử tri đối với kỳ họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc tổng kết Kỳ họp; đồng thời, với tinh thần chuẩn bị từ sớm, từ xa, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến ngay từ bây giờ đối với các nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 3. 

Về dự kiến tổ chức kỳ họp bất thường vào cuối năm nay, Chủ tịch Quốc hội lưu ý kỳ họp này chỉ giải quyết những vấn đề cấp bách, đột xuất, cấp thiết cho quốc kế dân sinh và đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Do đó, tại kỳ họp bất thường này, nhiều nhất chỉ đưa vào 5 nội dung đã thống nhất với Chính phủ...