Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác tài chính Việt Nam - New Zealand

PV.

Trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa hai Chính phủ Việt Nam và New Zealand, ngày 23/7/2020, Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngân khố New Zealand đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác tài chính giữa hai nước.

Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Wendy Mathews, đại diện cho Bộ Ngân khố New Zealand và Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trần Xuân Hà ký kết Biên bản ghi nhớ.
Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Wendy Mathews, đại diện cho Bộ Ngân khố New Zealand và Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trần Xuân Hà ký kết Biên bản ghi nhớ.

Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Wendy Mathews, đại diện cho Bộ Ngân khố New Zealand và Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trần Xuân Hà đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác tài chính Việt Nam - New Zealand.

Tham dự lễ ký có cán bộ Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam, đại diện Bộ Ngoại giao cùng Lãnh đạo các đơn vị của Bộ Tài chính Việt Nam.

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ có vai trò quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang là nước chủ trì ASEAN 2020, đặc biệt khi Việt Nam và New Zealand đã Tuyên bố nâng cấp Quan hệ Đối tác chiến lược.

Đây sẽ là khung khổ hợp tác giữa Bộ Tài chính hai nước nhằm mục tiêu tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế và tài chính giữa Việt Nam và New Zealand.

Biên bản ghi nhớ nhằm tổ chức và cụ thể hóa các hoạt động hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngân khố New Zealand, là cơ sở và nền tảng để triển khai các quan hệ công tác và hỗ trợ kỹ thuật của New Zealand với Việt Nam. 

Qua đó, giúp tăng cường đối thoại và hợp tác giữa hai bên về các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm, đặc biệt là quản lý ngân sách và tài khóa, quản lý nợ, chính sách thuế, ổn định kinh tế vĩ mô và các vấn đề kinh tế - tài chính khác. Đây là các lĩnh vực mà New Zealand có thế mạnh, có thể hỗ trợ Việt Nam trong nghiên cứu, xây dựng và triển khai chính sách.