Lạc quan triển vọng ngành ngân hàng năm 2019

Theo Ngọc Linh/ndh.vn

86% tổ chức tin dụng cho biết kinh doanh cải thiện hơn trong năm 2018. Con số này tăng lên 88% khi dự báo về tình hình kinh doanh năm nay.

Định kỳ hàng quý, Vụ Dự báo thống kê (NHNN Việt Nam) thực hiện điều tra dựa trên đánh giá, dự báo của các tổ chức tín dụng về các yếu tố khách quan, chủ quan tác động đến ngành ngân hàng cùng nhận định về tình hình kinh doanh của chính tổ chức tín dụng (TCTD).

Nhiều ngân hàng dự đoán kinh doanh "cải thiện hơn" năm tới

Kết quả điều tra mới nhất cho thấy 86% TCTD đánh giá tình hình kinh doanh của đơn vị mình được cải thiện hơn trong năm 2018 so với cuối năm 2017.

Dự báo trong năm 2019, khoảng 88% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh tiếp tục cải thiện hơn so với năm 2018, trong đó có khoảng 35% TCTD dự báo tình hình kinh doanh sẽ “cải thiện nhiều”.

Nguyên nhân là bởi môi trường kinh doanh của các TCTD đã và đang tiếp tục được cải thiện mạnh mẽ. Hai nhân tố chủ quan “Chính sách và dịch vụ chăm sóc khách hàng của các TCTD” và “Khả năng sáng tạo, cải tiến sản phẩm của TCTD” cùng hai nhân tố khách quan “Cầu của nền kinh tế đối với sản phẩm dịch vụ của TCTD” và “Điều kiện kinh doanh và tài chính của khách hàng” được nhận định và kỳ vọng cải thiện.

Trong đó, cầu sản phẩm, dịch vụ ngân hàng có sự gia tăng nhanh trong năm 2018 và được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng nhanh hơn. 77,6% TCTD kỳ vọng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng tăng so với năm 2018, trong đó nhu cầu vay vốn được 80,7% TCTD kỳ vọng tăng mạnh. Nhu cầu gửi tiền, dịch vụ thanh toán với mức kỳ vọng lần lượt là 66% và 64%.

Đây là cơ sở để các TCTD lạc quan hơn về triển vọng kinh doanh của ngành trong năm 2019.

Về rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng, trong năm 2018, 66% TCTD nhận định ở mức bình thường, 16,5% nhận định tăng nhẹ và 17,7% nhận định giảm. Mức trên ổn định hơn so với năm 2017. Dự báo trong năm 2019, số TCTD lo ngại rủi ro tăng tăng lên 21,2%, 63,5% TCTD nhận định rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng tiếp tục duy trì ở mức ổn định, 15,3% TCTD dự báo giảm.

Ngân hàng kỳ vọng tín dụng tăng bình quân 15,27%, tỷ lệ nợ xấu giảm

Dự báo về khả năng huy động vốn trong năm 2019, các TCTD kỳ vọng huy động vốn tăng trưởng bình quân 13,9%, trong đó tốc độ tăng trưởng huy động vốn VND tăng nhanh hơn so với huy động vốn ngoại tệ.

Về tốc độ trưởng tín dụng, các TCTD kỳ vọng dư nợ tín dụng của toàn hệ thống ngân hàng tăng trưởng bình quân 15,27% tính đến cuối năm 2019, trong đó tín dụng VND luôn được kỳ vọng tăng trưởng nhanh hơn so với tín dụng ngoại tệ.

Mặt bằng lãi suất tiền gửi - cho vay được các TCTD kỳ vọng tiếp tục duy trì xu hướng ổn định trong năm 2019.

Dự báo trong năm 2019, đa số các TCTD kỳ vọng thanh khoản của hệ thống ngân hàng tiếp tục diễn biến khả quan đối với cả nội tệ và ngoại tệ. Các TCTD cho biết tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng được giữ ở mức thấp trong năm 2018 và có xu hướng giảm trong năm 2019.

Như vậy, với những diễn biến tích cực từ thị trường tiền tệ trong năm 2018, các TCTD kỳ vọng ngành Ngân hàng tiếp tục cải thiện trong năm 2019, các chính sách điều hành của NHNN và Chính phủ trong năm 2019 giữ ổn định lạm phát và đảm bảo nhu cầu vốn cho nền kinh tế, qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.