Lâm Đồng: Ủy nhiệm thu thuế với hộ kinh doanh nộp thuế khoán

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng vừa triển khai đề án “Ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương thức khoán”.

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế tại Chi cục Thuế TP. Đà Lạt, Lâm Đồng. Ảnh: NM.
Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế tại Chi cục Thuế TP. Đà Lạt, Lâm Đồng. Ảnh: NM.

Theo đề án này, tất cả các hộ kinh doanh đang nộp thuế theo phương thức khoán trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng sẽ được Bưu điện tỉnh Lâm Đồng trực tiếp thực hiện thu thuế. Thuế ủy nhiệm thu bao gồm tất cả các loại thuế, phí mà cá nhân kinh doanh phải thực hiện, như: thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TTĐB, thuế tài nguyên, môn bài…

Theo thỏa thuận đã được Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng và Bưu điện tỉnh Lâm Đồng ký kết, người nộp thuế có thể nộp trực tiếp cho Bưu điện tỉnh Lâm Đồng dưới nhiều hình thức khác nhau: Nhân viên bưu điện thu trực tiếp tại hộ kinh doanh; nộp tại các điểm giao dịch của bưu điện; chuyển khoản ngân hàng, qua thẻ thanh toán; hoặc qua các hình thức thanh toán điện tử khác thông qua tài khoản của bưu điện.

Sau khi thu tiền của người nộp thuế, bưu điện phải nộp tiền thuế thu được vào ngân sách nhà nước (NSNN) ngay trong ngày, hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo đối với địa bàn xã xa trung tâm huyện, thành phố từ 30 km trở lên.

Trường hợp thu được tiền nộp thuế trong ngày nghỉ, ngày lễ, thì thực hiện nộp tiền vào NSNN chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của Nhà nước.

Để việc triển khai ủy nhiệm thu đạt kết quả, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các phòng, các chi cục trực thuộc phối hợp tốt với Bưu điện tỉnh Lâm Đồng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiến hành thông báo cho UBND xã, phường, thị trấn biết để phối hợp, đôn đốc thu thuế.

Hướng dẫn, giới thiệu cho nhân viên bưu điện làm quen với địa bàn quản lý, giới thiệu với người nộp thuế; phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc thu nộp thuế trong thời gian đầu thực hiện triển khai ủy nhiệm thu…

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng cho rằng, với việc thực hiện ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương thức khoán sẽ tạo thuận lợi cho người nộp thuế có thể dễ dàng tiếp cận các điểm giao dịch, có thể nộp thuế ngoài giờ hành chính và cả vào ngày nghỉ; được phục vụ một cách chuyên nghiệp, hoàn toàn có thể yên tâm khi nộp thuế qua bưu điện.