Yên Bái: Tập huấn thí điểm ủy nhiệm thu thuế qua Bưu điện

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác quản lý thuế, Cục Thuế Yên Bái đã tổ chức tập huấn triển khai kế hoạch thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh.

Những cá nhân kinh doanh, cửa hàng tạp hóa nộp thuế theo phương thức khoán sẽ được Bưu điện tỉnh Yên Bái thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách. Ảnh: Nguyễn Tuấn
Những cá nhân kinh doanh, cửa hàng tạp hóa nộp thuế theo phương thức khoán sẽ được Bưu điện tỉnh Yên Bái thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Hội nghị tập huấn đợt này được Cục Thuế Yên Bái tổ chức cho thành phần là lãnh đạo, đội trưởng và công chức các đội thuế liên xã – thị trấn; Đội trưởng và công chức các đội: Kê khai; tin học; nghiệp vụ; quản lý nợ trực tiếp tham gia đề án của các Chi cục Thuế và đại diện ban giám đốc Bưu điện tỉnh Yên Bái; giám đốc bưu điện huyện và các bộ phận quản lý, giao dịch viên trực tiếp tham gia triển khai thí điểm.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu tham dự đã được giới thiệu quy trình truyền nhận dữ liệu, đối soát dữ liệu, chế độ kiểm tra và báo cáo, khái quát chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ khoán, quản lý hóa đơn, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và kỹ năng giao tiếp đối với người nộp thuế. Bên cạnh đó, các giảng viên đã giải đáp vướng mắc về nghiệp vụ và thao tác sử dụng quy trình thực hiện.