Làm thế nào để thanh toán được khi đã thay tên và địa chỉ?

Theo Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 168 (6/2016)

Công ty thay đổi tên công ty, địa chỉ và số tài khoản nên hiện tại nên chưa làm thanh toán được ở Kho bạc Nhà nước (KBNN). Vậy để thanh toán được, công ty cần phải làm những thủ tục gì?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Câu hỏi: Năm 2013, công ty có ký hợp đồng tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất cho 01 công trình đến năm 2016, công trình đã được quyết toán và được phân vốn. Tuy nhiên, năm 2014, công ty thay đổi tên công ty, địa chỉ và số tài khoản nên hiện tại, công ty chưa làm thanh toán được ở Kho bạc Nhà nước (KBNN). Vậy xin hỏi, để thanh toán được, công ty cần phải làm những thủ tục gì?

Trả lời: Theo quy định tại các Điều từ 85 đến 99 của Luật Dân sự, khi công ty đổi tên, pháp nhân của công ty cũ đã chấm dứt. Do vậy, công ty cần phải hoàn thiện các thủ tục cho pháp nhân mới sau khi đổi tên.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 26 Luật Doanh nghiệp, công ty phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Để’ thanh toán được hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư, công ty tư vấn cần gửi các tài liệu chứng minh việc thay đổi tên, địa chỉ, con dấu được các cơ quan có thẩm quyền công nhận và ký kết hợp đồng điều chỉnh căn cứ trên pháp nhân mới.

Hồ sơ do Chủ đầu tư gửi đến KBNN để’ thanh toán bao gồm: Chứng từ và hồ sơ thanh toán theo quy định tại Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước (trong đó có hồ sơ thanh toán hợp đồng điều chỉnh đã được ký kết giữa chủ đầu tư và công ty và các tài liệu chứng minh pháp nhân mới).