Giải đáp chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước

TCTC (Tổng hợp)

Mới đây, Bộ Tài chính có nhận được thư hỏi của độc giả Nguyễn Mai Hương về những nội dung liên quan đến chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Đơn vị tôi là đơn vị hành chính sự nghiệp, khi thanh toán một khoản chi thì Lãnh đạo đơn vị đều phải ký duyệt lên trên hóa đơn đỏ. Tôi muốn biết là việc làm đó thực hiện theo quy định trong văn bản pháp luật nào ? Việc ký duyệt lên hóa đơn đỏ có phải là bắt buộc hay không? Nếu có đầy đủ chứng từ thanh toán rồi (giấy đề nghị mua sắm, quyết định phê duyệt mua sắm, hợp đồng, biên bản bàn giao nghiệm thu, biên bản thanh lý...) thì vẫn phải ký duyệt nên hóa đơn mới được thanh toán ?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có hướng dẫn như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/03/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua KBNN thì:

- Hồ sơ gửi lần đầu bao gồm:

+ Dự toán năm được cấp có thẩm quyền giao;

+ Hợp đồng mua sắm hàng hóa, dịch vụ (Đối với khoản chi có giá trị hợp đồng từ hai mươi triệu đồng trở lên); Trường hợp khoản chi phải thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu thì đơn vị gửi thêm: Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

+ Quy chế chi tiêu nội bộ hoặc Quyết định giao quyền tự chủ của cấp có thẩm quyền theo quy định tại điểm c khoản 1.1 mục 1 Điều 7 Thông tư số 39/2016/TT-BTC.

- Hồ sơ thanh toán trực tiếp:

+ Đối với khoản chi có hợp đồng: Giấy rút dự toán (thanh toán); Thanh toán từng lần và thanh toán lần cuối, đơn vị gửi Biên bản nghiệm thu

+ Trường hợp các khoản chi không có hợp đồng và đối với những khoản chi có giá trị hợp đồng dưới hai mươi triệu đồng: Giấy rút dự toán (thanh toán); Bảng kê chứng từ thanh toán theo Mẫu số 01 kèm theo Thông tư số 39/2016/TT-BTC trong đó các đơn vị chỉ phải kê số hóa đơn đối với các khoản chi có hóa đơn.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì các đơn vị sử dụng ngân sách không phải mang hóa đơn đến KBNN.