Thông tư số 54/2015/TT-BTC:

Lệ phí cấp thẻ công chứng viên là 200.000 đồng


(Taichinh) - Ngày 21/4, Bộ Tài chính ban hànhThông tư số 54/2015/TT-BTC quy định thu phí sát hạch bổ nhiệm công chứng viên; lệ phí cấp thẻ công chứng viên, cấp giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng.

Theo Thông tư, người nộp các khoản phí, lệ phí này gồm cá nhân nộp hồ sơ tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng bổ nhiệm công chứng viên; tổ chức, cá nhân được cấp giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng, cấp thẻ công chứng viên.

Mức thu cụ thể như sau: Phí sát hạch bổ nhiệm công chứng viên là 2 triệu đồng/hồ sơ/lần dự thi; Lệ phí cấp mới, cấp lại thẻ công chứng viên là 200.000 đồng/thẻ; Lệ phí cấp mới giấy đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng là 1 triệu đồng/giấy, nếu cấp lại là 500.000 đồng/giấy.

Mời xem nội dung Thông tư: thong_tu_54-2015-tt-btc_IHSJ.doc