Liên kết Việt từng bị phạt 570 triệu đồng

Theo anninhthudo.vn

Ngày 28/2, ông Bạch Văn Mừng - Cục trưởng Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) cho biết, Công ty Liên kết Việt được Sở Công Thương Hà Nội cấp Giấy chứng nhận thực hiện bán hàng đa cấp vào ngày 10/2/2014.

Lê Xuân Giang (mặc quân phục giả mạo) - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty  Liên kết Việt tại một cuộc hội thảo về bán hàng đa cấp. Nguồn: anninhthudo.vn
Lê Xuân Giang (mặc quân phục giả mạo) - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Liên kết Việt tại một cuộc hội thảo về bán hàng đa cấp. Nguồn: anninhthudo.vn

Sau khi Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp có hiệu lực (từ ngày 1/7/2014), việc đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp được chuyển từ các Sở Công Thương về Cục Quản lý Cạnh tranh.

Công ty này lại xin cấp phép hoạt động bán hàng đa cấp và được Cục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 006/QLCT-GCN ngày 22/12/2014.

Trong quá trình hoạt động, ngày 15/7/2015, Cục Quản lý Cạnh tranh phát hiện Công ty Liên kết Việt có nhiều sai phạm trong hoạt động như: Vi phạm các nghĩa vụ liên quan đến thông báo hoạt động bán hàng đa cấp ở một số tỉnh, thành phố, nghĩa vụ liên quan đến thông báo hoạt động hội nghị, hội thảo, nghĩa vụ liên quan đến đào tạo người tham gia và cấp thẻ cho người tham gia, nghĩa vụ báo cáo định kỳ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nghĩa vụ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định; Không thực hiện thủ tục đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp khi có thay đổi, bổ sung; Cung cấp các thông tin gian dối và gây nhầm lẫn cho khách hàng về chất lượng, công dụng của sản phẩm; Không thường xuyên giám sát hoạt động của người tham gia bán hàng đa cấp để đảm bảo người tham gia thực hiện đúng Quy tắc hoạt động, Chương trình trả thưởng của doanh nghiệp; Duy trì nhiều hơn một vị trí kinh doanh đa cấp, hợp đồng bán hàng đa cấp, mã số kinh doanh đa cấp hoặc các hình thức khác tương đương đối với cùng một người tham gia bán hàng đa cấp.

Cục trưởng Cục Quản lý Cạnh tranh đã ban hành Quyết định xử phạt Công ty Liên kết Việt 570 triệu đồng về các hành vi vi phạm nêu trên.