Loại bỏ giao dịch hơn 2,6 triệu cổ phiếu LDG do không báo cáo, không công bố thông tin

PV. (t/h)

Do không báo cáo, không công bố thông tin, giao dịch hơn 2,6 triệu cổ phiếu LDG của ông Nguyễn Khánh Hưng – Chủ tịch Hội đông quản trị Công ty cổ phần (CTCP) Đầu tư LDG (mã Ck: LDG) đã bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) loại bỏ.

Ông Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư LDG. Ảnh: TL
Ông Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư LDG. Ảnh: TL

Chiều ngày 16/8/2023, HOSE đã thông báo về việc loại bỏ đối với giao dịch bán hơn 2,6 triệu cổ phiếu LDG của ông Nguyễn Khánh Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư LDG vì đã bán cổ phiếu mà không công bố thông tin trước giao dịch theo quy định.

Theo đó, HOSE sẽ thực hiện loại bỏ đối với giao dịch bán 2.601.300 cổ phiếu LDG ngày 15/8/2023 của ông Nguyễn Khánh Hưng theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 16 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 117/QQD-HĐTV ngày 31/3/2022 của Sở GDCK Việt Nam.

Nguyên nhân giao dịch này bị loại bỏ là do ông Nguyễn Khánh Hưng đã bán cổ phiếu mà không báo cáo, không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Được biết, qua theo dõi vã kiểm tra giao dịch, HOSE nhận thấy, trong phiên giao dịch ngày 15/8/2023, ông Nguyễn Khánh Hưng đã thực hiện giao dịch bán hơn 2,6 triệu cổ phiếu LDG qua tài khoản mở tại CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) mà không công bố thông tin theo quy định. Chủ tịch CTCP Đầu tư LDG đã bán lượng cổ phiếu này theo phương thức giao dịch khớp lệnh, chiếm 22,81% khối lượng khớp lệnh cổ phiếu này trên toàn thị trường ngày 15/8/2023 (giá trị gần 16,7 tỷ đồng).

Ngày 15/8/2023, HOSE cũng đã có công văn yêu cầu ông Nguyễn Khánh Hưng giải trình về điều này. Đồng thời, HOSE cũng có văn bản gửi VDSC phối hợp thực hiện biện pháp kiểm soát thông tin trước giao dịch của ông Nguyễn Khánh Hưng.

Ngày 15/8/2023, VDSC đã có văn bản báo cáo hành vi vi phạm công bố thông tin giao dịch của người nội bộ đối với trường hợp này. Công ty đã tiến hành cập nhật danh sách tài khoản người nội bộ, người có liên quan trên hệ thống giao dịch. Theo đó, khi khách hàng đặt lệnh giao dịch chứng khoán, hệ thống đã cảnh báo cho khách hàng biết rõ, khách hàng đang là người nội bộ, người có liên quan thuộc đối tượng phải công bố thông tin trước khi giao dịch.

Thông tin về vấn đề này, đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, đây là trường hợp riêng lẻ có liên quan tới cá nhân ông Nguyễn Khánh Hưng, không ảnh hưởng tới hoạt động chung tới hoạt động của thị trường chứng khoán. UBCKNN sẽ căn cứ trên báo cáo giám sát và đề xuất của Sở GDCK để xử lý theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan theo quy trình, quy định pháp luật.

“Điều này tiếp tục là cho thấy nỗ lực của cơ quan quản lý, các đơn vị vận hành thị trường trong việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật thị trường, tăng cường tính minh bạch, lành mạnh và phát triển bền vững của thị trường chứng khoán” – đại diện UBCKNN chia sẻ.

Liên quan đến loại bỏ giao dịch, theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 117/QQD-HĐTV ngày 31/3/2022, thì Sở GDCK báo cáo Sở GDCK Việt Nam, đồng thời báo cáo, kiến nghị UBCKNN thực hiện loại bỏ đối với giao dịch đã được xác lập sau khi được UBCKNN chấp thuận trong các trường hợp sau đây:

Thứ nhất, hệ thống giao dịch gặp sự cố vì các nguyên nhân bất khả kháng như lỗi hệ thống, thiên tai, hỏa hoạn...

Thứ hai, giao dịch đã được xác lập vi phạm quy định giao dịch, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư hoặc toàn bộ giao dịch trên thị trường.