Lợi nhuận hợp nhất của BIC năm 2020 tăng 39% so với năm 2019

Mạnh Hải

Tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng Công ty mẹ Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) năm 2020 đạt 2.529 tỷ đồng, tăng 13,8% so với năm 2019, hoàn thành 104,3% kế hoạch.

BIC vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2021. Tham dự Hội nghị có ông Trần Xuân Hoàng - Ủy viên Hội đồng Quản trị BIDV, Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIC; Ông Trần Hoài An - Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc BIC cùng đại diện thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc BIC, Ban Giám đốc các Ban tại Trụ sở chính và Ban Giám đốc các Công ty thành viên của BIC trên toàn quốc.

Tổng Giám đốc BIC Trần Hoài An trình bày những kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của BIC.
Tổng Giám đốc BIC Trần Hoài An trình bày những kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của BIC.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Trần Hoài An - Tổng Giám đốc BIC cho biết, năm 2020, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ vẫn duy trì tăng trưởng nhưng do nền kinh tế suy giảm bởi tác động của dịch bệnh Covid-19, tốc độ tăng trưởng của thị trường ước chỉ ở mức khoảng 8%.

Tuy nhiên, với nỗ lực của toàn hệ thống và những giải pháp hiệu quả, BIC đã có một năm 2020 thành công, hoàn thành xuất sắc tất cả các chỉ tiêu kế hoạch. Cụ thể, tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng Công ty mẹ BIC năm 2020 đạt 2.529 tỷ đồng, tăng trưởng 13,8% so với năm 2019, hoàn thành 104,3% kế hoạch năm.

Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc là 2.363 tỷ đồng, tăng trưởng 17,4% so với năm ngoái. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế toàn hệ thống năm qua đạt 375,6 tỷ đồng, tăng trưởng 39% so với năm 2019, hoàn thành 156% kế hoạch năm.

Ông Trần Xuân Hoàng - Ủy viên HĐQT BIDV, Chủ tịch HĐQT BIC phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Ông Trần Xuân Hoàng - Ủy viên HĐQT BIDV, Chủ tịch HĐQT BIC phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Lợi nhuận trước thuế riêng Công ty mẹ đạt 363,5 tỷ đồng, tăng trưởng 38,8%, hoàn thành 158% kế hoạch được giao. Năm 2020, BIC tiếp tục đạt được lợi nhuận cao trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tỷ lệ chi phí kết hợp ở mức tốt nhất trong 15 năm hoạt động.

Năm qua, hoạt động bán lẻ của BIC cũng đạt được những kết quả rất ấn tượng. Đặc biệt, kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (Bancassurance) tăng trưởng gần 70%, mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay.

Bên cạnh những kết quả kinh doanh tích cực, năm 2020, BIC còn được ghi nhận ở các mặt hoạt động khác như: được A.M. Best tái khẳng định xếp hạng tín nhiệm B++; được vinh danh với nhiều danh hiệu, giải thưởng uy tín như Top 10 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam, Top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam...

Năm 2021, trong bối cảnh Việt Nam và thế giới tiếp tục phải đối mặt với tác động từ dịch bệnh Covid-19, BIC sẽ tiếp tục kiên định với định hướng tăng trưởng gắn với hiệu quả hoạt động. Với quyết tâm “tăng tốc và bứt phá”, toàn hệ thống BIC sẽ nỗ lực gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa trong năm 2021.

Toàn hệ thống BIC quyết tâm tăng tốc và bứt phá trong năm 2021.
Toàn hệ thống BIC quyết tâm tăng tốc và bứt phá trong năm 2021.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Xuân Hoàng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIC đánh giá rất cao những kết quả mà BIC đã đạt được trong năm 2020; đồng thời, đưa ra những định hướng hoạt động của BIC trong những năm tới.

Cụ thể, BIC cần xây dựng kế hoạch 5 năm (2021-2025) và có lộ trình cụ thể để đạt được các mục tiêu đề ra; đảm bảo hiệu quả trong việc phát triển mạng lưới các công ty thành viên và hoạt động của các Ban tại Trụ sở chính; rà soát thể chế quản lý, xử lý nhanh các dịch vụ nhưng vẫn đảm bảo an toàn hoạt động; đẩy nhanh việc chuyển đổi số, phát triển hệ thống công nghệ thông tin trên toàn hệ thống; xây dựng đề án quản trị chi phí hiệu quả, gắn với chiến lược 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Ông Trần Xuân Hoàng cũng yêu cầu BIC cần giữ vững phương châm “Đổi mới, sáng tạo, phát triển bền vững” để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2021, chiến lược đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Bên cạnh những kết quả kinh doanh tích cực, năm 2020, BIC còn được ghi nhận ở các mặt hoạt động khác như: được A.M. Best tái khẳng định xếp hạng tín nhiệm B++; được vinh danh với nhiều danh hiệu, giải thưởng uy tín như Top 10 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam, Top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam...