Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu dưới 100 triệu như thế nào?

Theo chinhphu.vn

Ông Trọng Toàn (Bình Dương) hỏi: Những gói thầu dưới 100 triệu đồng thuộc dự toán mua sắm thường xuyên của đơn vị thì có phải lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP không?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 32 Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính (hiện tại đã hết hiệu lực thi hành), trường hợp gói thầu có giá từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng cơ quan, đơn vị mua sắm lấy báo giá của ít nhất ba nhà thầu khác nhau làm cơ sở để lựa chọn nhà thầu tốt nhất.

Trường hợp gói thầu có giá gói thầu dưới 20 triệu đồng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định việc mua sắm cho phù hợp, hiệu quả và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Đồng thời, phải bảo đảm chế độ hoá đơn, chứng từ đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật; nếu có điều kiện để thực hiện thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị mua sắm tài sản quyết định thực hiện theo hướng dẫn đối với gói thầu có giá gói thầu từ 20 triệu đồng đến không quá 100 triệu đồng quy định trên đây.

Theo đó, đối với trường hợp ông Toàn hỏi, nếu căn cứ quy định tại Thông tư nêu trên thì gói thầu có giá trị từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng phải lựa chọn nhà thầu trên cơ sở kế hoạch lựa chọn được duyệt; đối với gói thầu có giá trị dưới 20 triệu đồng thì không cần kế hoạch lựa chọn nhà thầu mà chỉ cần bảo đảm chế độ hóa đơn chứng từ đầy đủ theo quy định.

Các nội dung nêu trên hiện được quy định tại Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với mua sắm thường xuyên, Quyết định này dự kiến trình Chính phủ ký ban hành trong Quý III năm 2016.