Mạnh tay xử lý phế liệu nhập khẩu


Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính đến giữa tháng 9, số container khai báo là phế liệu lưu giữ tại cảng biển là hơn 10.100 container, giảm gần 11.000 container so với cuối năm 2018.

Tính đến giữa tháng 9 vừa qua, số container phế liệu lưu giữ tại tất cả các cảng biển Việt Nam chỉ còn gần một nửa so với cuối năm 2018.
Tính đến giữa tháng 9 vừa qua, số container phế liệu lưu giữ tại tất cả các cảng biển Việt Nam chỉ còn gần một nửa so với cuối năm 2018.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tính đến giữa tháng 9 vừa qua, số container phế liệu lưu giữ tại tất cả các cảng biển Việt Nam chỉ còn gần một nửa so với cuối năm 2018.

Cụ thể, tính đến giữa tháng 9, số container khai báo là phế liệu lưu giữ tại cảng biển là hơn 10.100 container, giảm gần 11.000 container so với cuối năm 2018. Trong đó, số tồn đọng trên 90 ngày cần xử lý là gần 6.500 container. TP. Hồ Chí Minh là nơi có số phế liệu nhập khẩu tồn đọng nhiều nhất, với 4.600 container.

Tính đến giữa tháng 9, số container khai báo là phế liệu lưu giữ tại cảng biển là hơn 10.100 container, giảm gần 11.000 container so với cuối năm 2018. Trong đó, số tồn đọng trên 90 ngày cần xử lý là gần 6.500 container. TP. Hồ Chí Minh là nơi có số phế liệu nhập khẩu tồn đọng nhiều nhất, với 4.600 container.

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát tình hình phế liệu nhập khẩu. Trong đó, có việc yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện kiểm soát chặt chẽ, nếu nghi ngờ là rác thải, cơ quan Hải quan thực hiện khám xét và thực hiện cưỡng chế luôn với các hãng vận tải, buộc tái xuất.

Đồng thời, tiếp tục quản lý chặt hàng hóa là phế liệu, hàng hóa đã qua sử dụng có đặc trưng của phế liệu tồn đọng trong địa bàn hoạt động hải quan, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng này trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

Bên cạnh đó, việc xử lý hàng hóa tồn đọng là phế liệu tại cảng biển vẫn đang được các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, triển khai các giải pháp. Đặc biệt, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đang cùng với các bộ, ngành đang khẩn trương rà soát các quy định pháp luật và công ước quốc tế để đề xuất phương án thực hiện tái xuất toàn bộ các lô hàng phế liệu không đáp ứng yêu cầu.

Đối với các lô hàng phế liệu không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, cơ quan Hải quan có văn bản thông báo yêu cầu hãng tàu vận chuyển hàng hóa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam trong vòng 30 ngày. Nếu quá thời hạn trên, hàng hóa vi phạm sẽ được xử lý bằng hình thức tiêu hủy.

Đối với các lô hàng phế liệu đang lưu giữ tại cảng biển, các doanh nghiệp nhập khẩu vẫn đang tiếp tục đến nhận hàng và thực hiện làm thủ tục hải quan nhập khẩu theo quy định.

Tổng cụ Hải quan cho biết, theo chỉ đạo của Chính phủ tại văn bản số 7670/VPCP-KTTH ngày 27/8/2019, và Quyết định số 1324/QĐ-BTC Bộ Tài chính ban hành ngày 5/8/2019 về việc thành lập các Tổ công tác liên ngành xử lý hàng hóa tồn đọng là phế liệu tại các cảng biển Việt Nam.

Mới đây, lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã chủ trì buổi họp đầu tiên của Tổ công tác liên ngành để thống nhất các nội dung chỉ đạo các cục hải quan địa phương thực hiện việc xử lý hàng hóa tồn đọng.