Masan Consumer chốt quyền chia cổ tức tỷ lệ 45% bằng tiền mặt

Thanh Sơn

Ngày 10/6 tới đây, CTCP Hàng tiêu dùng Masan (mã chứng khoán MCH) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 45%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 4.500 đồng. Thời gian thanh toán 26/6/2019.

Đóng góp lớn trong đó là tăng trưởng của ngành hàng gia vị và mì ăn liền với mức tăng lần lượt 35% và 29%. Ảnh MCH
Đóng góp lớn trong đó là tăng trưởng của ngành hàng gia vị và mì ăn liền với mức tăng lần lượt 35% và 29%. Ảnh MCH

Như vậy, với gần 610 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Masan Consumer sẽ chi khoảng 2.700 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông.

Trước đó, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Masan Consumer đã thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019 tỷ lệ 45%.

Kết thúc năm 2018, công ty này ghi nhận doanh thu thuần trên 17.000 tỷ đồng, tăng gần 29% so với năm trước. Đóng góp lớn trong đó là tăng trưởng của ngành hàng gia vị và mì ăn liền với mức tăng lần lượt 35% và 29%. Lợi nhuận sau thuế đạt xấp xỉ 3.400 tỷ đồng, tăng 51%. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến hết năm 2018 còn 1.962 tỷ đồng.

Hết quý I/2019, Masan Consumer tiếp tục báo lãi sau thuế hơn 800 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận chưa phân phối tới ngày 31/3/2019 đạt hơn 2.700 tỷ đồng, tương đương với số tiền dự kiến chi trả cổ tức sắp tới.

Như vậy, Masan Consumer sẽ dành hết lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến hết quý I/2019 để trả cổ tức 2018 và tạm ứng cổ tức 2019 cho cổ đông.