Mở rộng truyền thông về khuyến nông

PV.

Ngày 16/7/2015, tại Hà Nội, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động tuyên truyền khuyến nông trên phương tiện thông tin đại chúng 6 tháng đầu năm 2015. TS. Phan Huy Thông - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia chủ trì Hội nghị.

Nhằm tăng cường mối quan hệ giữa Trung tâm Khuyến nông Quốc gia với các cơ quan truyền thông trong hoạt động thông tin tuyên truyền khuyến nông, đồng thời đánh giá kết quả hoạt động truyền thông 6 tháng đầu năm 2015 và định hướng hoạt động 6 tháng cuối năm, ngày 16/7/2015, tại Hà Nội Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động tuyên truyền khuyến nông trên phương tiện thông tin đại chúng 6 tháng đầu năm. TS. Phan Huy Thông - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia chủ trì Hội nghị.

Hội nghị diễn ra trực tuyến với Văn phòng thường trực Nam Bộ. Cùng đại diện lãnh đạo và phóng viên phụ trách đến từ 20 đơn vị truyền thông đại chúng thuộc các khối báo viết, truyền thanh, truyền hình… trực tiếp phối hợp tuyên truyền khuyến nông với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ, các hoạt động thông tin tuyên truyền đều tập trung theo hướng ưu tiên phục vụ tái cơ cấu ngành và xây dựng nông thôn mới. Công tác thông tin tuyên truyền đã đổi mới phương thức truyền thông, phối hợp với các đơn vị mở rộng hình thức tuyên truyền trên sóng truyền hình. Kết hợp truyền thông với tổ chức các sự kiện khuyến nông... Tăng số lượng các chương trình truyền thông bằng ngôn ngữ các dân tộc thiểu số.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, hoạt động tuyên truyền khuyến nông trên phương tiện thông tin đại chúng đã bám sát Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Chương trình xây dựng Nông thôn mới của Bộ Nông nghiệp và PTNT cũng như của các địa phương. Các thông tin được phổ biến rộng khắp trên các loại hình: truyền hình, phát thanh, báo in và báo điện tử hướng tới phổ biến kiến thức khoa học công nghệ, các chủ trương chính sách mới, cung cấp thông tin sản xuất và thị trường, các điển hình tiên tiến cũng như các mô hình khuyến nông hiệu quả. Theo thống kê sơ bộ, 6 tháng đầu năm 2015 đã tuyên truyền 880 chuyên mục, chuyên trang với 5.600 tin, bài, ảnh trên các báo giấy, tạp chí với tổng lượng phát hành trên 20 triệu bản; 80 giờ phát sóng (phát mới) các chương trình trên truyền hình, truyền thanh. 100% số sự kiện khuyến nông do Trung tâm tổ chức, được tuyên truyền trên báo viết, 80% tuyên truyền trên truyền hình, truyền thanh, tuyên truyền 30% các dự án và mô hình.

Điểm mới trong năm 2015, trên truyền hình: Trung tâm đã mở rộng phối hợp với các đơn vị và mở rộng hình thức tuyên truyền trên sóng truyền hình. Trung tâm đã mở rộng phối hợp với các đơn vị và mở rộng hình thức tuyên truyền trên sóng truyền hình như: Chuyên mục "Khuyến nông" (30 phút) trên VTV Cần Thơ, Chương trình "Tiêu điểm kinh tế" trên Truyền hình Thông tấn, và Chương trình "Tam nông" (30 phút) trên Truyền hình Nhân dân với các nội dung phong phú, đa dạng gần gũi với bà con nông dân.

Thực hiện thí điểm hình thức kết hợp truyền thông với tổ chức các sự kiện khuyến nông (Diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp, Hội thi khuyến nông, Hội chợ nông nghiệp...) do VTV2 thực hiện Chuyên mục "Diễn đàn khuyến nông liên kết bốn nhà" (30') để nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí đã trao đổi thảo luận nêu bật những thuận lợi và khó khăn trong truyền thông về khuyến nông 6 tháng đầu năm 2015, đồng thời đề xuất một số các giải pháp góp phần tuyên truyền hiệu quả hơn từ nay đến cuối năm, cũng như trong các năm tiếp theo. Trong đó tập trung tuyên truyền sâu vào các điển hình để từ đó đẩy mạnh, nhân rộng.

Về định hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2015, các đơn vị tiếp tục tập trung tuyên truyền theo chủ trương, định hướng của Bộ về tái cơ cấu, xây dựng nông thôn mới, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, vệ sinh an toàn thực phẩm, sản xuất an toàn bền vững, liên kết sản xuất theo chuỗi, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa. Đẩy mạnh các bài phản ánh, phản biện, phóng sự, kết hợp các bài viết hướng dẫn kỹ thuật. Tăng cường phối hợp với các cơ quan nghiên cứu đưa nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật đến người nông dân.