Mở rộng ứng dụng phần mềm quản lý thuế tập trung

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, năm 2015, ngành Thuế sẽ tiếp tục nâng cấp các ứng dụng hỗ trợ người nộp thuế, đặc biệt là triển khai phầm mềm quản lý thuế tập trung (TMS) tại 38 cục thuế còn lại, trên toàn quốc.

 Mở rộng ứng dụng phần mềm quản lý thuế tập trung
Ứng dụng TMS đang được triển khai thí điểm tại Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh. Nguồn: internet

Ngân hàng Thế giới đánh giá cao

Năm 2014, Tổng cục Thuế đã nâng cấp hệ thống các ứng dụng Quản lý thuế phân tán hiện hành lên mô hình TMS, bằng giải pháp nâng cấp, mở rộng hệ thống ứng dụng quản lý Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) để quản lý các loại thuế khác.

Hệ thống TMS này đã thay thế 16 ứng dụng hỗ trợ công tác quản lý thuế đang triển khai phân tán tại các cục thuế và chi cục thuế, đáp ứng được toàn bộ các khâu xử lý dữ liệu cho các quy trình nghiệp vụ: từ đăng ký thuế, quản lý hồ sơ, quản lý và xử lý kê khai, quyết toán thuế, kế toán thuế nội địa, quản lý nợ, sổ sách, báo cáo phân tích, đánh giá.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, đến hết năm 2014, hệ thống TMS đã được triển khai tại 7 tỉnh: Bắc Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Dương, Hải Phòng, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và đang tiếp tục triển khai tại 18 tỉnh phía Bắc.

Đánh giá về hiệu quả của phần mềm TMS, sau khi khảo sát thực tế việc áp dụng hệ thống TMS tại Cục Thuế  tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ngân hàng thế giới (WB) đánh giá cao thành công của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, trong việc phát triển hệ thống TMS. WB cho rằng, Tổng cục Thuế nên nhanh chóng triển khai mở rộng hệ thống TMS theo lộ trình kế hoạch đã đề ra.

Ông Phạm Quang Toàn - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (CNTT- Tổng cục Thuế) cho biết, do là ứng dụng tập trung, nên cơ quan thuế các cấp có thể khai thác nhanh, giảm bớt khâu tổng hợp dữ liệu từ các ứng dụng phân tán trước đây, đáp ứng nhanh chóng, hiệu quả yêu cầu quản lý người nộp thuế (NNT).

“Thông qua ứng dụng TMS, lãnh đạo cơ quan thuế các cấp có thể nắm được tiến độ thực hiện dự toán của đơn vị, đơn vị cấp dưới để có những biện pháp chỉ đạo thu kịp thời đến từng địa bàn, từng sắc thuế, nhất là những ngày cuối quý, cuối năm”- ông Toàn nói.

Mở rộng ứng dụng

Theo lộ trình, năm 2015, Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai hệ thống ứng dụng TMS cho 38 cục thuế còn lại. Đặc biệt, ngay từ tháng 1/2015, tại hai cục thuế lớn là Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu triển khai hệ thống TMS. Phạm vi triển khai cho 2 cục thuế là đến tận các chi cục trực thuộc (Cục Thuế Hà Nội có 30 chi cục, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh có 24 chi cục).

Thông qua ứng dụng TMS, lãnh đạo cơ quan thuế các cấp có thể nắm được tiến độ thực hiện dự toán của đơn vị, từ đó có những biện pháp chỉ đạo thu kịp thời đến từng địa bàn, từng sắc thuế.

Lãnh đạo Cục CNTT Tổng cục Thuế cũng cho biết, do hệ thống ứng dụng lõi TMS đang tập trung tại Tổng cục Thuế, một số ứng dụng còn lại đang triển khai phân tán tại cục thuế và chi cục. Thời gian tới sẽ tập trung nâng cấp các ứng dụng ở cấp này, cụ thể như: ứng dụng quản lý hoá đơn ấn chỉ, quản lý báo cáo tài chính doanh nghiệp, thanh tra, kiểm tra... để ngành Thuế có được một hệ thống ứng dụng tổng thể thống nhất, đồng bộ về mặt kiến trúc, dễ quản lý và dễ sử dụng.

Bên cạnh việc triển khai ứng dụng TMS, Tổng cục Thuế cũng sẽ tăng cường cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho NNT như: kê khai thuế và nộp thuế qua mạng; cung cấp thông tin phục vụ NNT; thiết kế và triển khai kết nối với hệ thống của các nhà cung cấp dịch vụ thuế thực hiện chủ trương xã hội hoá cung ứng dịch vụ về thuế.

Để đáp ứng yêu cầu hiệu đại hóa hệ thống thuế, nâng cấp hạ tầng CNTT, Tổng cục Thuế cũng sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống máy chủ, nâng cấp trung tâm dữ liệu và trung tâm dự phòng, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật mạng; đường truyền đáp ứng số lượng người sử dụng TMS tăng thêm để đáp ứng triển khai hệ thống ứng dụng TMS cho cả nước, đáp ứng số lượng lớn NNT kê khai và nộp thuế qua mạng.