"Mỗi cán bộ thuế phải là người tiên phong trong cải cách"

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng

(Tài chính) Trong năm 2014, công tác cải cách thủ tục hành chính của Tổng cục Thuế đã đạt được kết quả rất đáng khen ngợi. Toàn hệ thống cơ quan thuế các cấp đã thực hiện rất nghiêm túc và kịp thời sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính về cắt giảm thủ tục hành chính thuế để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, được dư luận đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Nguồn: internet
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Nguồn: internet
Theo đó Tổng cục Thuế đã tham mưu, phối hợp với các đơn vị liên quan trình Bộ Tài chính ban hành 1 Thông tư sửa 7 thông tư, trình Chính phủ ban hành 1 Nghị định sửa 4 nghị định, trình Quốc hội thông qua  Luật sửa đổi bổ sung 5 luật thuế. Công tác hiện đại hóa quản lý thu cũng đã có những bước tiến quan trọng, khi đã thực hiện kê khai thuế điện tử tại 63/63 tỉnh, thành phố với 95% doanh nghiệp thực hiện; việc thực hiện thí điểm nộp thuế điện tử cũng đã được triển khai tại 18 cục thuế địa phương.

Theo tính toán, việc triển khai thực hiện các văn bản đã cắt giảm được 370 giờ làm thủ tục về thuế cho doanh nghiệp, tức là giảm thời gian làm thủ tục về thuế từ 537 giờ xuống còn là 167 giờ. Đây là kết quả ấn tượng nhất của Tổng cục Thuế trong năm vừa qua, mà nếu không có tinh thần nỗ lực vượt qua chính mình, ngành thuế sẽ không thể đạt được.
 
Bước sang năm mới 2015, cơ quan thuế các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính về thuế để công tác cải cách thực sự đem lại lợi ích cho doanh nghiệp và người nộp thuế. Hiện tại, chúng ta đã có đầy đủ căn cứ pháp lý để thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuế, nhưng để kết quả cải cách thực sự đi vào cuộc sống thì mỗi cán bộ công chức thuế phải là người tiên phong trong cải cách, trước hết phải cải cách trong thực hiện nhiệm vụ, cải cách trong quy trình xử lý công việc, cải cách trong văn hóa ứng xử với người nộp thuế… Có như vậy mới đạt được đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra.
 
Với bề dày truyền thống của mình, tôi tin tưởng Tổng cục Thuế và cơ quan thuế các cấp sẽ đoàn kết phấn đấu, hoàn thành đạt mức cao nhất nhiệm vụ chính trị được giao, cùng với toàn ngành tài chính hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2015, góp phần thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, tạo đà thuận lợi cho đất nước bước vào kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020.