Moody’s nâng kết quả định hạng tín nhiệm của BIDV

PV.

(Tài chính) Ngày 29/07/2014, tiếp theo động thái nâng định hạng tín nhiệm trái phiếu chính phủ Việt Nam, Tổ chức Định hạng Tín nhiệm Toàn cầu Moody’s đã công bố kết quả định hạng tín nhiệm đối với BIDV. Theo đó, BIDV được nâng định hạng tín nhiệm tiền gửi và định hạng nhà phát hành lên 1 bậc. Các chỉ tiêu định hạng khác giữ nguyên.

BIDV là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam thuê một tổ chức quốc tế thực hiện định hạng tín nhiệm. Nguồn: internet
BIDV là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam thuê một tổ chức quốc tế thực hiện định hạng tín nhiệm. Nguồn: internet

Moody’s nhận định kinh tế vĩ mô, cán cân thanh toán và vị thế thanh toán quốc tế của Việt Nam cũng như khả năng thanh khoản của hệ thống ngân hàng đã được cải thiện và giảm rủi ro dây chuyền trong hệ thống ngân hàng. Theo đó, khả năng hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam đối với BIDV – Ngân hàng có tầm quan trọng cao trong hệ thống ngân hàng - cũng được nâng cao.

Cụ thể, kết quả định hạng mới nhất của BIDV như sau:

Hạng mục                                      Định hạng của Moody's

Triển vọng                                                   Ổn định

Tiền gửi nội tệ dài hạn                                     B1

Tiền gửi ngoại tệ dài hạn                                  B2

Nhà phát hành nội tệ/ngoại tệ dài hạn             B1

Năng lực tài chính độc lập                                E

Đánh giá rủi ro cơ sở                                         caa1

Đánh giá rủi ro cơ sở điều chỉnh                       caa1

Chuyên gia phân tích                                 Điện thoại

Gene Fang/Singapore                            (852) 3758 1350

Stephen Long/Hong Kong                  (852) 3758 1350

BIDV là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam thuê một tổ chức quốc tế thực hiện định hạng tín nhiệm, năm 2014 là năm thứ 9 liên tiếp BIDV mời Tổ chức Định hạng Tín nhiệm Toàn cầu Moody’s thực hiện đánh giá và định hạng cho Ngân hàng, khẳng định cam kết minh bạch hóa và chiến lược áp dụng các chuẩn mực quốc tế tốt nhất vào hoạt động kinh doanh của BIDV.