Một số điểm nhấn trong công tác quản lý, điều hành tài chính- ngân sách quý I/2017

PV.

Chiều ngày 10/4/2017, Bộ Tài chính đã tổ chức Họp báo thường kỳ quý I/2017. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính Trần Quân chủ trì buổi họp báo. Tham dự buổi Họp báo có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính và đông đảo cơ quan thông tấn báo chí.

Đại diện Lãnh đạo Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Hải quan... tham dự buổi họp báo.

Đại diện Lãnh đạo Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Hải quan... tham dự buổi Họp báo và giải đáp một số nội dung phóng viên quan tâm.

Tại buổi Họp báo, đại diện Bộ Tài chính cho biết, tổng thu cân đối Ngân sách Nhà nước (NSNN) tháng 3 ước đạt 92,17 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 3 tháng đạt 280,9 nghìn tỷ đồng, bằng 23,2% dự toán năm, tăng 15,2% so cùng kỳ năm 2016. Trong đó, thu nội địa ước đạt 73,15 nghìn tỷ đồng, tăng 17,9% (tương ứng khoảng 11,1 nghìn tỷ đồng) so với tháng trước. Luỹ kế thu quý I đạt 232 nghìn tỷ đồng, bằng 23,4% dự toán năm, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2016; Thu từ dầu thô đạt 3,95 nghìn tỷ đồng; Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 25 nghìn tỷ đồng, tăng 19% so với tháng trước.

Bên cạnh đó, hoạt động chi NSNN tháng 3 ước đạt 110,2 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi quý I ước đạt 284,96 nghìn tỷ đồng, bằng 20,5% dự toán năm, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2016. Cụ thể, chi đầu tư phát triển đạt 44,16 nghìn tỷ đồng, bằng 12,4% dự toán năm, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2016; Chi thường xuyên ước thực hiện chi 3 tháng đạt 211,2 nghìn tỷ đồng, bằng 23,6% dự toán năm, tăng 7,5% so cùng kỳ năm 2016.

Công tác phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2017 khá thuận lợi, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán. Đến hết ngày 31/3/2017, đã phát hành được 56.497 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bằng 30,8% kế hoạch năm 2017.

Một số điểm nhấn trong công tác quản lý, điều hành tài chính- ngân sách quý I/2017 - Ảnh 1

Toàn cảnh buổi Họp báo.

Bộ Tài chính đánh giá, công tác quản lý tài chính doanh nghiệp và cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp đạt một số kết quả tích cực. Theo đó, hiện có 07 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa. Tổng giá trị thực tế của 07 doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa là 1.855 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 379 tỷ đồng.

Về tiến độ phân bổ dự toán NSNN: Đến ngày 31/03/2017, đối với kinh phí chi thường xuyên, về cơ bản đã thực hiện phân bổ dự toán được giao. Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị điều chỉnh, đôn đốc các đơn vị thực hiện phân bổ, giao dự toán theo đúng quy định. Đối với vốn đầu tư, cơ bản các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương đã hoàn thành việc triển khai phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư XDCB cho các chủ đầu tư dự án theo quy định.

Về công tác kiểm soát chi: Trong 3 tháng đầu năm, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát chi khoảng 183,6 nghìn tỷ đồng chi thường xuyên và khoảng 40,4 nghìn tỷ đồng chi đầu tư phát triển, qua đó đã phát hiện khoảng 2.400 khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; không chấp nhận thanh toán khoảng 13 tỷ đồng.