Quản lý tài chính, đầu tư xây dựng, tài sản nội ngành Tài chính năm 2017

PV.

Đó là nội dung chính tại Hội nghị tập huấn do Bộ Tài chính tổ chức tại Thừa Thiên Huế từ ngày 30-31/3 cho các đơn vị nội ngành Tài chính khu vực phía Bắc, khu vực Bắc Trung Bộ.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu tại Hội nghị. Nguồn: mof.gov.vn
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu tại Hội nghị. Nguồn: mof.gov.vn
Tham dự Hội nghị “Tập huấn nghiệp vụ quản lý tài chính, đầu tư xây dựng, tài sản nội ngành Tài chính năm 2017” có Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai, đại diện lãnh đạo Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, các đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị nội ngành Tài chính thuộc khu vực Bắc Trung Bộ và các tỉnh phía Bắc.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Lê Ngọc Khoa - Cục trưởng Cục Kế hoạch Tài chính (Bộ Tài chính) cho biết: Từ năm 2015-2016, một số cơ chế, chính sách về quản lý ngân sách, đầu tư xây dựng đã được ban hành mới như Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Kế toán. Những chính sách mới đã có những tác động đến công tác quản lý tài chính nội ngành của Bộ Tài chính. 
Để tạo được sự đồng thuận trong việc hướng dẫn nghiệp vụ và hệ thống lại các các văn bản hướng dẫn, Cục Kế hoạch Tài chính đã xây dựng 3 Chuyên đề nghiệp vụ quản lý tài chính, đầu tư xây dựng, tài sản nội ngành. Thông qua các Chuyên đề, nội dung mới trong công tác quản lý tài chính nội ngành Tài chính sẽ được hướng dẫn chi tiết và cụ thể hơn.
Hội nghị lần này được tổ chức với mục tiêu giúp các đơn vị, hệ thống ngành Tài chính củng cố thêm kiến thức nghiệp vụ, nắm chắc hơn quy trình quản lý về tài chính, đầu tư xây dựng và tài sản nội ngành, qua đó giúp các cơ quan, đơn vị sẽ có bước tiến bộ hơn về chuyên môn, nghiệp vụ về công tác quản lý tài chính nội ngành.
Các cán bộ làm công tác quản lý tài chính, đầu tư xây dựng, tài sản nội ngành sẽ tiếp tục nghiên cứu, nắm chắc những nội dung cơ bản đã được phổ biến, trao đổi tại Hội nghị để tổ chức triển khai thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trong năm 2017.
Tại Hội nghị, ba chuyên đề đã được đại diện Cục Kế hoạch Tài chính trình bày gồm: Quy trình dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm và báo cáo tài chính của các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính; Quy trình đầu tư xây dựng và thực hiện dự án; Quy trình quản lý tài sản trong nội bộ ngành Tài chính. 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Vũ Thị Mai biểu dương các đơn vị, hệ thống đã chủ động tổ chức, điều hành dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao năm 2016 đảm bảo tuân thủ chặt chẽ theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các Nghị quyết của Chính phủ.
Để công tác quản lý tài chính nội ngành năm 2017 kết quả cao, Thứ trưởng Vũ Thị Mai yêu cầu các đơn vị phải thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể. Theo đó, đối với công tác quản lý tài chính, đầu tư, tài sản, các đơn vị phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, các chính sách về tài chính theo chủ trương đường lối chính trị của Đảng; Bám sát Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Thông tư số 36 ngày 23/12/2016 về triển khai dự toán của Bộ Tài chính năm 2017.
Đối với nhiệm vụ giải ngân, các đơn vị phải đảm bảo đúng chủ trương chính sách chế độ của pháp luật quy định. Đối với công tác chi không thường xuyên, yêu cầu các đơn vị hết quý II/2017 phải đạt từ 35% đến 40%, hết quý III/2017 đạt tối thiểu 65% và hết thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách năm 2017 (ngày 31/01/2018) đạt tối thiểu 95% dự toán, kế hoạch vốn được sử dụng năm 2017. Tiếp tục siết chặt quản lý kỷ luật, kỷ cương trong quản lý và điều hành tài chính, ngân sách nhà nước, kiểm soát chặt chẽ dự toán chi ngân sách nhà nước, nhất là kinh phí họp, hội nghị, hội thảo, mua sắm xe ô tô và trang thiết bị đắt tiền theo tinh thần triệt để tiết kiệm ngân sách nhà nước.
Đối với công tác quản lý cán bộ, Thứ trưởng Vũ Thị Mai yêu cầu lãnh đạo các Tổng cục quan tâm hơn nữa về nghiệp vụ, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh để công tác quản lý tài chính nội ngành 2017 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Cũng tại Hội nghị này, Thứ trưởng Vũ Thị Mai và đại diện lãnh đạo các đơn vị Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã trả lời những vướng mắc của đại biểu tham dự liên quan đến cơ chế, chính sách về nghiệp vụ quản lý tài chính, đầu tư xây dựng, tài sản nội ngành.