Một số hình ảnh về Bộ nhận diện Kiểm toán Nhà nước theo Logo mới

Theo baokiemtoannhanuoc.vn

Từ ngày 01/10, Bộ nhận diện Kiểm toán Nhà nước (KTNN) theo Logo mới đã chính thức được áp dụng thống nhất trong toàn ngành Kiểm toán.

Bộ nhận diện Kiểm toán Nhà nước theo Logo mới.
Bộ nhận diện Kiểm toán Nhà nước theo Logo mới.

Logo KTNN mới được hình thành từ việc kết hợp chặt chẽ giữa “dấu hiệu đặc trưng” với “kiểu chữ đặc trưng” và được thiết kế trên các nền màu, chất liệu khác nhau. Logo thể hiện trên danh thiếp, hệ thống phong bì, tiêu đề thư cá nhân, folder trình ký bằng da, folder tài liệu, thẻ cán bộ nhân viên, phông hội nghị, hội thảo… Báo Kiểm toán xin giới thiệu một số hình ảnh về Bộ nhận diện KTNN theo Logo mới.

Thẻ cán bộ, nhân viên.
Thẻ cán bộ, nhân viên.
Backdrop, Banner ngang dọc.
Backdrop, Banner ngang dọc.
Một số hình ảnh về Bộ nhận diện Kiểm toán Nhà nước theo Logo mới - Ảnh 1
Foder tài liệu.
Hệ thống phong bì cơ quan.
Hệ thống phong bì cơ quan.