Thông tư số 62/2023/TT-BTC:

Mức lệ phí mới trong lĩnh vực xuất nhập cảnh

Thùy Linh

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 62/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

Mời độc giả xem chi tiết Thông tư số 62/2023/TT-BTC.