Thông tư số 54/2020/TT-BTC:

Mức thu, nộp phí xác minh giấy tờ theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong nước


Ngày 12/6/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 54/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí xác minh giấy tờ theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong nước, lệ phí cấp giấy phép hoạt động đưa người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 54/2020/TT-BTC.