Năm 2013, kiểm toán 26 doanh nghiệp nhà nước, ngân hàng

Theo TTVN

Trong một báo cáo vừa gửi các đại biểu Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước đề xuất kiểm toán 26 doanh nghiệp nhà nước, tổ chức tài chính - ngân hàng trong năm 2013.

Kiểm toán 6 tập đoàn, 4 ngân hàng

Báo cáo dự kiến Kế hoạch Kiểm toán nhà nước (KTNN) năm 2013 cho biết, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tài chính ngân hàng là một trọng điểm kiểm toán.

Tổng KTNN Đinh Tiến Dũng nói rằng, năm tới sẽ tập trung kiểm toán các tập đoàn, tổng công ty nhà nước lớn, ngân hàng thương mại nhà nước để đánh giá được tình hình tài chính, quản trị và hiệu quả sản xuất kinh doanh, đặc biệt là hiệu quả đầu tư ra ngoài nhiệm vụ chính.

Dựa trên kết quả kiểm toán, KTNN sẽ có những kiến nghị đối với Chính phủ, Quốc hội trong việc chỉ đạo thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước và cơ cấu lại hệ thống các ngân hàng thương mại nhà nước.

Cụ thể, KTNN dự kiến kiểm toán tại 6 tập đoàn trong năm 2013, gồm: Tập đoàn Than - Khoáng sản; Tập đoàn Dệt may; Tập đoàn Dầu khí Quốc gia; Tập đoàn Điện lực; Tập đoàn Công nghiệp Cao Su và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông.

Năm 2012, chỉ có 2 tập đoàn là đối tượng kiểm toán.

4 ngân hàng dự kiến là đối tượng kiểm toán năm tới gồm: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương; Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Ngoài ra, KTNN dự kiến kiểm toán tại 16 doanh nghiệp nhà nước khác, trong đó có Tổng công ty Cảng hàng không.

Tính chung ở lĩnh vực doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng, năm 2013, KTNN dự kiến kiểm toán tại 26 đầu mối. “Với dự kiến như vậy, số lượng đầu mối kiểm toán năm 2013 giảm 03 đầu mối so với kế hoạch kiểm toán năm 2012 nhưng quy mô tài chính các doanh nghiệp được kiểm toán tăng cao”, ông Đinh Tiến Dũng cho biết.

Đề xuất kiểm toán Tập đoàn Dầu khí

Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội cơ bản nhất trí với định hướng xây dựng kế hoạch kiểm toán năm 2013 của KTNN.

Đối với lĩnh vực doanh nghiệp nhà nước, Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội đề nghị thực hiện kiểm toán các đơn vị kinh doanh thua lỗ, có nguy cơ đổ vỡ và những tập đoàn, tổng công ty có hiệu quả kinh doanh giảm mạnh trong những năm gần đây, kể cả những đơn vị đã được kiểm toán năm 2012.

Ủy ban Tài chính, Ngân sách cũng đề nghị kiểm toán Tập đoàn Xăng dầu để đưa ra những chính sách, kiến nghị hợp lý đối với mặt hàng xăng dầu trong thời gian tới.

Việc KTNN tại các ngân hàng, tổ chức tài chính, theo Ủy ban này, cần tập trung đánh giá 4 vấn đề gồm: hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng; tình hình mua bán vàng, ngoại tệ và quản lý, sử dụng ngoại hối; tình hình Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn cho các tổ chức tín dụng và việc thực hiện các quy định về sử dụng vốn của các ngân hàng thương mại và các công ty tài chính.

Ở lĩnh vực ngân sách, Ủy ban Tài chính, Ngân sách đề nghị xem xét kiểm toán công tác quản lý, sử dụng Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng, thu ngân sách nhà nước từ hoạt động kinh doanh tạm nhập - tái xuất.

Kế hoạch KTNN năm 2013 sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII đang diễn ra.