Năm 2015, hoạt động đấu giá thu về gần 6.000 tỷ đồng

PV.

Thực hiện chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính trong công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, trong năm 2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tiến hành tổ chức 93 phiên đấu giá, huy động cho Nhà nước hơn 5.943 tỷ đồng.

Năm 2015, nhiều văn bản pháp lý quan trọng đã được tập trung ban hành đầy đủ, đồng bộ như Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cổ phần hóa gắn với niêm yết, đăng ký giao dịch, đấu giá cổ phần theo lô,….

Nhờ đó. đã tháo gỡ nhiều khúc mắc, tạo thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp tiến hành bán đấu giá cổ phần, đăng ký trở thành công ty đại chúng và đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung.

Nhờ đó, hoạt động đấu giá trên HNX trong năm 2015 diễn ra sôi động với tổng cộng 93 phiên (cao gấp 1,7 lần số phiên đấu giá năm 2014). Trong đó, 64 phiên bán cổ phần lần đầu ra công chúng, 24 phiên bán bớt phần vốn Nhà nước, 4 phiên bán cổ phần theo phương thức thỏa thuận trực tiếp với những nhà đầu tư đã tham dự đấu giá và 1 phiên đấu giá quyền mua.

Tổng khối lượng chào bán của tất cả các đợt đấu giá trong năm qua đạt xấp xỉ 950 triệu cổ phần, gấp 1,5 lần số lượng cổ phần đưa ra đấu giá trong năm 2014. Phiên đấu giá có khối lượng chào bán cao nhất là phiên IPO của Tổng Công ty Điện lực – Vinacomin thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam với hơn 236,3 triệu cổ phần.

Phiên IPO Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng là phiên đấu giá có số lượng nhà đầu tư tham gia đấu giá lớn nhất (652 nhà đầu tư). Đặc biệt, trong năm nay có nhiều doanh nghiệp Nhà nước lớn đã tiến hành IPO, có thể kể đến: Tổng Công ty Khoáng sản – Vinacomin, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin, Tổng Công ty Rau quả Nông sản, Tổng Công ty Chè Việt Nam, Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam, Tổng Công ty Chè Việt Nam.

Kết quả, có 60/92 phiên đấu giá trúng giá 100% số cổ phần đưa ra chào bán.Tổng khối lượng cổ phần bán được là 324,3 triệu cổ phần, tương đương tỷ lệ trúng giá là 34,1% tổng số cổ phần chào bán.

Tổng giá trị cổ phần thu về thông qua hoạt động đấu giá trong năm qua đạt hơn 5.943 tỷ đồng (cao gấp 1,5 lần so với tổng giá trị cổ phần trúng giá năm 2014), chênh lệch hơn 2.284 tỷ đồng so với mức giá khởi điểm. Giá đấu thành công cao nhất lên tới 274.200 đồng/cổ phần tại phiên đấu giá bán bớt phần vốn góp của Nhà nước tại CTCP Du lịch Kim Liên.

Đáng chú ý nhất trong năm 2015 là phiên IPO gần 5 triệu cổ phần của Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương. Đây là bệnh viện đầu tiên thực hiện công tác cổ phần hóa theo chủ trương của Chính phủ về cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, đồng thời cũng là đơn vị sự nghiệp công lập lớn đầu tiên của Việt Nam chuyển đổi mô hình hoạt động theo cơ chế thị trường.

Năm 2015, hoạt động đấu giá thu về gần 6.000 tỷ đồng - Ảnh 1

Nguồn: hnx.vn

Phiên đấu giá có khối lượng đặt mua đạt hơn 11,7 triệu cổ phần, gấp 2,4 lần so với khối lượng chào bán.Kết quả, 100% số cổ phần được bán hết với giá đấu thành công bình quân là 23.597 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 116,8 tỷ đồng, cao hơn mức giá khởi điểm 67,3 tỷ đồng.

Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành đã tạo hành lang pháp lý cho hình thức bán cổ phần theo lô, là cơ sở để HNX tổ chức thành công 4 phiên bán đấu giá cổ phần trọn lô cho các công ty: CTCP Dược Hà Tĩnh, CTCP Dược Vật tư y tế Thanh Hóa, CTCP Liên hiệp Thực phẩm và CTCP Du lịch Kim Liên. 4 phiên đấu giá cổ phần này đều là các phiên bán bớt phần vốn Nhà nước do SCIC nắm giữ, thu về cho Nhà nước 906,4 tỷ đồng.

Năm 2016, năm bản lề trong triển khai Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán 2011 - 2020, cũng là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội sẽ được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII thông qua, công tác cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước dự báo vẫn tiếp tục được đẩy mạnh để tái cơ cấu các doanh Nhà nước.

Theo đó, HNX sẽ tiếp tục triển khai công tác đấu giá hiệu quả, chủ động hợp tác với các Tập đoàn, Tổng Công ty, các cơ quan quản lý Nhà nước tổ chức thực hiện triệt để chính sách tái cơ cấu các doanh nghiệp, cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp gắn với tham gia thị trường chứng khoán, phát triển cả về chiều sâu và chiều rộng thị trường cổ phiếu.