Năm 2015, Hưng Yên tăng gấp đôi mô hình cánh đồng mẫu sản xuất lúa xuân

PV.

(Taichinh) - Năm 2015, với những ưu điểm vượt trội của cánh đồng mẫu, tỉnh Hưng Yên tăng gấp đôi mô hình cánh đồng mẫu sản xuất lúa xuân, lên đến 54 mô hình cánh đồng mẫu gieo cấy lúa tại 10 huyện, thành phố.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, vụ xuân năm 2015 toàn tỉnh Hưng Yên đã triển khai thực hiện 54 mô hình cánh đồng mẫu gieo cấy lúa tại 10 huyện, thành phố với tổng diện tích 654 ha.

Như vậy, số lượng canh đồng mẫu sẽ tăng 29 mô hình so với vụ xuân trước.

Trong đó, diện tích gieo cấy lúa chất lượng cao và giống lúa mới có 507 ha tập trung ở 34 cánh đồng, quy mô mỗi cánh đồng từ 10 ha trở lên; diện tích sản xuất lúa giống có 147 ha ở 20 cánh đồng, quy mô mỗi cánh đồng từ 5ha trở lên.

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thực tế cho thấy gieo cấy lúa trên cánh đồng mẫu có nhiều ưu điểm như: Gieo cấy cùng một loại giống, cùng kỹ thuật gieo cấy, chăm bón, giảm sâu, bệnh gây hại, thuận lợi cho đưa cơ giới hóa vào sản xuất.

Đặc biệt, mô hình cánh đồng mẫu cũng giúp giảm chi phí đầu vào, tăng giá trị thu nhập so với gieo cấy trên diện tích nhỏ lẻ, phân tán.