Năm 2015: Vinare lợi nhuận trước thuế đạt 111,18% kế hoạch

Theo mof.gov.vn

Ngày 28/1, tại Hà Nội, Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (Vinare) tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2016. Tham dự Hội nghị có đại diện một số đơn vị chức năng của Bộ Tài chính.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 của Vinare cho biết, năm 2015, tình hình kinh tế xã hội có nhiều biến động, giá dầu thô thế giới giảm mạnh, nợ xấu chưa được giải quyết triệt để, nhất là nợ xấu của doanh nghiệp nhà nước.

Tuy nhiên, nhờ có các cơ chế, chính sách khuyến khích thị trường phát triển của Bộ Tài chính cùng với nỗ lực của toàn ngành, thị trường bảo hiểm đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 4 năm trở lai đây, tổng doanh thu phí toàn thị trường tăng khoảng 25% so với năm 2014.

Đáng chú ý, doanh thu phí năm 2015 tăng 6,9% so với năm 2014, đạt 100,5% kế hoạch đề ra; doanh thu phí giữ lại tăng 9,9% so với năm 2014, đạt 107,2% kế hoạch đề ra; lợi nhuận gộp là 98,516 tỷ đồng, đạt 81,08% kế hoạch đề ra; lợi nhuận trước thuế đạt 277,960 tỷ đồng, đạt 111,18% kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động đầu tư tài chính và các hoạt động khác đều tăng so với kế hoạch để ra…

Tại Hội nghị, các đại biểu là thành viên của Vinare đã phân tích những yếu tố liên quan tới kết quả kinh doanh một số nghiệp vụ chính như nghiệp vụ tài sản, nghiệp vụ kỹ thuật, nghiệp vụ hàng không, nghiệp vụ thân tàu… từ đó đề xuất một số giải pháp cải thiện kết quả kinh doanh các nghiệp vụ đó trong năm 2016.

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2015, dự báo tình hình kinh tế xã hội năm 2016 còn nhiều khó khăn thử thách, Vinare đã đề ra phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2016 với chủ trương tiếp tục tăng cường quản trị rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm, từng bước mở rộng thị trường tái bảo hiểm với những nhiệm vụ cụ thể, trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm: hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh năm 2016; đẩy mạnh hoạt động Ban phát triển kinh doanh khu vực công hợp tác SCA; tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực bảo hiểm ung thư, bảo hiểm tín dụng, bảo hiểm rủi ro thiên tai; tăng cường chuỗi cung cấp giá trị gia tăng cho khách hàng, từng bước phát triển, mở rộng thị trường tái bảo hiểm. Vinare quyết tâm nỗ lực hơn nữa để tiếp tục khẳng định uy tín của mình trên thị trường trong nước và quốc tế./.