Năm 2016: Hiệu quả kinh doanh của các tổ chức tín dụng tiếp tục cải thiện

Theo thoibaonganhang.vn

Điều đó thể hiện qua chỉ số ROA, ROE của toàn hệ thống đều cao hơn so với cùng kỳ năm 2015 mặc dù tổng tài sản, vốn tự có của hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) đều tăng khá mạnh trong năm 2016.

Năm 2016, tài sản của khối tổ chức tín dụng cũng tăng trưởng 9,63% lên 828,32 nghìn tỷ đồng. .Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Năm 2016, tài sản của khối tổ chức tín dụng cũng tăng trưởng 9,63% lên 828,32 nghìn tỷ đồng. .Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cụ thể, tính đến cuối năm 2016, tổng tài sản của toàn hệ thống đạt hơn 8,5 triệu tỷ đồng, tăng gần 16,18% so với cuối năm 2015. Trong đó tài sản của khối ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước và NHTM cổ phần đều tăng 16,89% lên tương ứng là 3,86 triệu tỷ đồng và 3,42 triệu tỷ đồng.

Hiện hai khối này vẫn đang dẫn đầu hệ thống về tổng tài sản. Xếp thứ ba là khối Ngân hàng liên doanh – nước ngoài khi trong năm 2016, tài sản của khối này cũng tăng trưởng 9,63% lên 828,32 nghìn tỷ đồng.

Trong năm 2016 vốn tự có của toàn hệ thống cũng tăng 10,66% lên 639,66 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ tăng 6,11% lên 488,42 nghìn tỷ đồng. Hiện khối NHTM cổ phần vẫn đang dẫn đầu về vốn tự có và vốn điều lệ, tương ứng là 254,15 nghìn tỷ đồng (tăng 7,54%) và 200,86 nghìn tỷ đồng (tăng 3,55%). Đứng thứ hai là khối NHTM Nhà nước với 229,50 nghìn tỷ đồng (tăng 12,87%) và 146,54 nghìn tỷ đồng (tăng 6,89%). Kế đó là khối ngân hàng liên doanh – nước ngoài với 130,96 nghìn tỷ đồng (tăng 11,77%) và 104,10 nghìn tỷ đồng (tăng 10,81%)

Mặc dù tổng tài sản và vốn tự có tăng khá mạnh, song các chỉ số ROA và ROE quý 3/2016 của toàn hệ thống vẫn cao hơn khá nhiều so với cùng kỳ năm 2015; trong đó ngoại trừ khối NHTM cổ phần, các chỉ số này ở tất cả các khối còn lại đều cao hơn.

ROA, ROE quý III/2015 và quý III/2016

Loại hình TCTD

ROA

ROE

2015

2016

2015

2016

NHTM Nhà nước

0,46

0,47

7,27

8,24

NHCSXH

1,05

1,08

4,79

5,35

NHTM cổ phần

0,32

0,26

3,74

3,49

Ngân hàng liên doanh,
nước ngoài

0,45

0,60

2,77

3,79

Công ty tài chính,
cho thuê

2,81

3,20

11,17

14,83

Ngân hàng Hợp tác xã

1,03

1,21

5,87

7,90

QTDND

0,94

0,93

13,74

13,86

Toàn hệ thống

0,44

0,45

4,95

5,66

Không chỉ hiệu quả kinh doanh được cải thiện mà các chỉ số an toàn vẫn được đảm bảo. Cụ thể, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của toàn hệ thống tại thời điểm cuối năm 2016 ở mức 12,84%, cao hơn nhiều mức quy định của NHNN (9%); tỷ lệ này tại tất cả các khối đều cao hơn quy định. Bên cạnh đó, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn cũng chỉ ở mức 34,51%, thấp hơn nhiều quy định của NHNN.