Năm 2019, phát triển 32,3% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội


Ngày 2/4, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số 357/QĐ-BHXH về giao chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) giai đoạn 2019 – 2021 tới BHXH 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

BHXH Việt Nam giao chỉ tiêu cụ thể cho từng tỉnh, thành phố về phát triển người tham gia BHXH, BHTN giai đoạn 2019 – 2021. Nguồn: Internet
BHXH Việt Nam giao chỉ tiêu cụ thể cho từng tỉnh, thành phố về phát triển người tham gia BHXH, BHTN giai đoạn 2019 – 2021. Nguồn: Internet

BHXH Việt Nam cho biết, theo chỉ đạo của Chính phủ, BHXH Việt Nam đặt mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH năm 2019 đạt tỷ lệ bao phủ 32,3% lực lượng lao động toàn quốc; mục tiêu năm 2020 tỷ lệ này là 33,9% và 35,6% vào năm 2021. Về phát triển BHTN tỷ lệ bao phủ so với lực lượng lao động toàn quốc lần lượt cho các năm 2019, 2010, 2021 là: 27,3%; 28,6% và 29,8%.

Để đạt mục tiêu này, BHXH Việt Nam giao chỉ tiêu cụ thể cho từng tỉnh, thành phố căn cứ vào điều kiện, đặc thù địa phương.

Trong quá trình thực hiện, BHXH Việt Nam yêu cầu, BHXH các tỉnh, thành phố căn cứ chỉ tiêu được giao, tham mưu với UBND trình HĐND cùng cấp thông qua chỉ tiêu thực hiện BHXH, BHTN trong chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm.

Đồng thời, đề xuất ngân sách địa phương và huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ thêm cho người dân tham gia BHXH tự nguyện; tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ dữ liệu với các sở, ngành liên quan, thanh tra, kiểm tra để phát triển đối tượng, xử lý tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHTN…

BHXH Việt Nam đề nghị BHXH địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, mở rộng mạng lưới đại lý thu, đảm bảo mỗi thôn, bản, tổ dân phố có ít nhất 1 điểm thu BHXH tự nguyện; định kỳ 6 tháng, tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu BHXH, BH thất nghiệp được giao tại địa phương; báo cáo, đề xuất BHXH Việt Nam kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, đối với các đơn vị trực thuộc, tại Quyết định, BHXH Việt Nam cũng chỉ đạo Ban Thu (BHXH Việt Nam) hướng dẫn BHXH tỉnh, thành phố phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai phát triển số người tham gia BHXH, BHTN theo các phương án, đề án và giải pháp phù hợp với từng địa phương; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHTN tại các đơn vị, tổ chức sử dụng lao động, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định đối với BHXH tỉnh, thành phố.

Vụ Tài chính - Kế toán xây dựng phương án kinh phí tổ chức triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; Các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy việc phát triển số người tham gia BHXH, BHTN.