Năm 2020 Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu 300 tỷ USD và 5 năm liên tiếp xuất siêu

Theo Thy Hằng/enternews.vn

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, năm 2020, xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sẽ đạt 300 tỷ USD, đồng thời, năm thứ 5 liên tiếp Việt Nam xuất siêu.

Mục tiêu xuất khẩu 300 tỷ USD và 5 năm liên tiếp xuất siêu.
Mục tiêu xuất khẩu 300 tỷ USD và 5 năm liên tiếp xuất siêu.

Phát biểu tại Lễ ghi nhận xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt mốc 500 tỷ USD, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, những kết quả đạt được này góp phần vào tăng trưởng toàn diện của nền kinh tế. Theo đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cao và xuất khẩu dương sẽ góp phần vào tăng trưởng GDP.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì sự kiện Lễ ghi nhận xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt mốc 500 tỷ USD.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì sự kiện Lễ ghi nhận xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt mốc 500 tỷ USD.

Tính đến ngày 30/12/2019, tổng giá trị xuất nhập khẩu của Việt Nam đã đạt 514 tỷ USD. Thủ tướng đánh giá đây là bước tiến lớn từ một quốc gia không đủ ăn, Việt Nam đã trở thành quốc gia có tổng kim ngạch xuất nhập khẩu liên tục nằm trong nhóm 30 nước, vùng lãnh thổ có trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa lớn nhất trên phạm vi toàn cầu.

Trong nội khối ASEAN, Việt Nam có vị trí thứ 3 về xuất nhập khẩu, chỉ sau Singapore và Thái Lan.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu đặt mục tiêu, năm 2020 Việt Nam xuất khẩu 300 tỷ USD, đồng thời, năm thứ 5 Việt Nam xuất siêu. 

Để hiện thực mục tiêu đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các doanh nghiệp nước ngoài chia sẻ cùng các doanh nghiệp trong nước, hiện thực những mục tiêu. Đặc biệt, tránh kiện tụng về hợp đồng xuất khẩu.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại mạnh mẽ hơn để bảo vệ doanh nghiệp chân chính.

Đồng thời chế biến sâu để gia tăng giá trị, lấy ví dụ về ngàn nông nghiệp với 40 nhà máy chế biến được thành lập, Thủ tướng khẳng định chế biến sâu mới có thể nâng cao giá trị kim ngạch xuất khẩu. 

Thời điểm ghi nhận các mốc kỷ lục trong xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam.
Thời điểm ghi nhận các mốc kỷ lục trong xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam.

“Tôi được doanh nghiệp cho biết, một quả xoài xuất khẩu phải chi phí logistisc chiếm 50%, vậy xuất khẩu trái xoài chỉ xuất khẩu một nửa, người dân chỉ hưởng 1 nửa?”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt vấn đề.

Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường dịch vụ phụ trợ để tăng cường hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu. Cùng với xuất khẩu trực tiếp, tăng cường xuất khẩu tại chỗ, thông qua phát triển ngành du lịch, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu Việt Nam tăng cao hơn nữa.

Tiếp thu ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài Chính Đinh Tiến Dũng cho biết, mặc dù đạt được kết quả đáng khích lệ, Bộ vẫn nhận thức rằng còn nhiều thách thức phải đối mặt trong bối cảnh hội nhập.

Theo đó, hàng loạt các cam kết thương mại mới, bên cạnh mang lại cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp khi gia nhập các sân chơi mới, quy mô lớn hơn, cũng đặt ra thách thức tuân thủ yêu cầu, quy định của thị trường mới cũng diễn ra. Các đơn vị cũng gặp phải áp lực về những quy định pháp luật của thị trường mới.

Bộ Tài chính cam kết tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp thông qua đơn giản thủ tục hành chính. Đồng thời có những giải pháp giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng cường hoạt động xuất nhập khẩu.