Năm 2021 tỉnh Bình Thuận tiếp tục giữ được sự tăng trưởng kinh tế

Theo Kiều Hằng/Báo Bình Thuận

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận, kinh tế địa phương tiếp tục giữ được sự tăng trưởng, GRDP tăng 2,75% tăng 7,45% (cả nước dự báo GDP tăng 3,78%).

Sản xuất hàng xuất khẩu ở Khu công nghiệp Hàm Kiệm. Ảnh: Ngọc Lân
Sản xuất hàng xuất khẩu ở Khu công nghiệp Hàm Kiệm. Ảnh: Ngọc Lân

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận, trong điều kiện còn nhiều khó khăn chung, nhất là ảnh hưởng của dịch COVID-19, tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh vẫn đạt được những kết quả quan trọng. 

Trong đó, kinh tế tiếp tục giữ được sự tăng trưởng, GRDP tăng 2,75%  tăng 7,45% (cả nước dự báo GDP tăng 3,78%), thực hiện tốt mục tiêu “kép” vừa ưu tiên công tác phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo sức khỏe nhân dân, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng thu ngân sách nhà nước vượt 35,4% so dự toán. Mặt khác, sản xuất công nghiệp duy trì ổn định. Hoạt động thương mại nội địa đảm bảo, xuất khẩu hàng hóa cải thiện rõ rệt (tăng 23,2%). Sản xuất nông nghiệp tăng trưởng khá, trong đó diện tích gieo trồng cây ngắn ngày, cây lâu năm, sản lượng nuôi trồng thủy sản và đàn gia súc, gia cầm tăng so với cùng kỳ...

Tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh  năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; Báo cáo tình hình thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán thu - chi ngân sách năm 2022; Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương và cơ chế thưởng thu vượt dự toán ngân sách nhà nước cho các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2022 – 2025.

Sau khi nghe các ý kiến của các sở, ngành, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong thống nhất với báo cáo đánh giá về những kết quả đạt được trong năm 2021. Tuy vậy, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nhiều đến thu hút đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, nhất là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, vận tải.

Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội dự ước giảm so với năm trước, GRDP năm 2021 chỉ tăng 2,75%, đây là mức tăng thấp nhất từ trước đến nay. Ngoài ra, tiến độ thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng của các dự án trọng điểm, tuy được chỉ đạo quyết liệt nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu thực tế đặt ra…

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong yêu cầu các cấp, ngành địa phương trong Tỉnh thực hiện nhất quán, quyết liệt có hiệu quả phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 gắn với thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội, sức khỏe nhân dân. Về kế hoạch năm 2022, theo tính toán trong điều kiện dịch COVID-19 kéo dài, nếu nỗ lực tỉnh sẽ phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra.

Trên nền của năm 2021, tỉnh Bình Thuận sẽ phấn đấu tổng sản phẩm nội tỉnh GRDP tăng 7%. Chủ tịch UBND tỉnh cũng tiếp thu và giải trình, làm rõ các kiến nghị liên quan việc rà soát các dự án, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, bổ sung nhân lực cho ngành Tài nguyên - Môi trường, lĩnh vực tiếp công dân…

Đối với các dự án du lịch chậm triển khai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết sẽ chỉ đạo thành lập tổ rà soát, từ đó đề ra giải pháp để có sự chuyển biến tích cực hơn. Đối với nội dung thu chi ngân sách, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất cao với báo cáo đề ra. Đồng thời, đề nghị Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận rà soát lại định mức chi cho các hoạt động theo quy định…