Năm 2022, cắt giảm thêm 70 thủ tục hành chính thuế

Hoa Sơn

Trong năm 2022, toàn ngành Thuế đã cắt giảm 70 thủ tục hành chính, giảm từ 304 thủ tục hành chính (TTHC) năm 2021 xuống còn 234 TTHC.

Trong năm 2022, toàn ngành Thuế đã cắt giảm 70 thủ tục hành chính thuế, giảm từ 304 TTHC năm 2021 xuống còn 234 TTHC (tỷ lệ giảm 23%).

Hầu hết các TTHC đạt mức độ 3, 4 và đã hoàn thành tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, qua đó tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp (DN) trong việc thực hiện các TTHC về thuế.

Cụ thể, đối với người nộp thuế là DN, ngành Thuế tiếp tục thực hiện cung cấp dịch vụ khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử đạt tỷ lệ trên 99% số DN đang hoạt động.

Đối với người nộp thuế là cá nhân, ngành Thuế tiếp tục thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ, đặc biệt là đã đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện khai thuế, nộp thuế điện tử hướng đến đối tượng nộp thuế là cá nhân, hộ kinh doanh.

Cụ thể như: Dịch vụ khai thuế điện tử đối với cá nhân cho thuê nhà; Khai lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; Dịch vụ nộp thuế điện tử cho cá nhân, nộp lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy; Hỗ trợ khai thuế điện tử đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công; Dịch vụ đăng ký, nộp thuế điện tử qua ứng dụng Etax-Mobile..